„Hodinovka“ vo výrobe papierových lodičiek

Prvá marcová nedeľa bola pre deti MŠ Skalica, pracovisko Hviezdoslavova nielen plná zábavy, smiechu a rozprávkových postavičiek, ale aj skúškou pracovných návykov a motorických schopností a zručností, pretože sme sa  rozhodli  počas svojho detského karnevalu uskutočniť pokus o vytvorenie rekordu v skladaní papierových lodičiek.

Zámer vychádza z projektu „ Hviezdička – kamarátka Zeme“, v rámci ktorého  deti získavajú poznatky o dôležitosti separovania odpadu a jeho význame pre životné prostredie. Keďže tematicky sme sa v tomto školskom roku zamerali na papier – jeho výrobu, použitie a následné spracovanie,  pripravili sme si aktivitu, v priebehu  ktorej sme skladaním lodičiek z reklamných letákov obchodného reťazca vytvárali spolu s rodičmi, príbuznými  i súrodencami lodičky.

Ale samozrejme, ako každý pokus o vytvorenie rekordu, tak aj náš musel prebiehať podľa stanovených pravidiel, ktorými boli:

V čase od 15.00 do 16. 00 hod  návštevníci podujatia, ktorých bolo 300, z toho 70 detí vo  veku do šesť rokov , skladali v určenom priestore z pripravených letákov  lodičky.  A ako v každom prístave, aj v tom našom „ papierovom“ dohliadal na disciplínu námornícky kapitán – primátor  mesta Skalica – p. Ing. Stanislav Chovanec a jeho posádka v zložení Mgr. Oľga Luptáková – riaditeľka MŠ Skalica a Rado Timko – učiteľ ZUŠ Skalica.

Po ukončení  skladania sa táto  posádka odobrala  počítať vytvorené lodičky, pričom im ochotne pomohli dobrovoľníci z radov rodičov.  Deti a zabávajúci sa v sále netrpezlivo očakávali verdikt poroty, ktorý znel:  „ Za hodinu sa nám podarilo vytvoriť 1388 lodičiek“.

Z výsledku sme mali veľkú radosť nielen my, ale aj pirátka Dajana, ktorá so svojou družinou, ako odmenu pre deti, otvorila čarovnú truhlicu s tombolou .  Veríme, že aj toto podujatie prispelo k utváraniu  environmentálneho cítenia detí predškolského veku, taktiež poslúžilo ako základ utvárania pozitívneho vzťahu k prírode.  A ako skončili vytvorené lodičky?  Tie využijeme v rámci výtvarných a pracovných činností, kde  ich prostredníctvom  metódy výroby recyklovaného papiera spracujeme a použijeme na ďalšie aktivity.

Napísala:  Mgr. Mária Masárová

zástupkyňa riaditeľky MŠ Skalica

Share This Article