Holíčsky veterný mlyn na poštovej známke

Motívom novej vytlačenej poštovej známky sa stal Holíčsky veterný mlyn, vychádzajúca v emisii Technické pamiatky – Historické mlyny Slovenská pošta, a.s. Slávnostná inaugurácia  poštovej známky, za účasti predstaviteľov mesta Holíč, zástupcov Slovenskej pošty a Klubu filatelistov, sa konala v piatok 26. apríla 2013 v areáli tejto technickej pamiatky.

Autorom výtvarného návrhu známky a rytcom zároveň je Mgr. Art. Ľubomír Žálec ArtD, ktorý sa osobne inaugurácie zúčastnil. Pri návrhu známky vychádzal z maľby pôvodnej podoby veterného mlyna od miestneho amatérskeho výtvarníka Ota Kroupu. Počas inaugurácie si mohli zberatelia, ako i  ostatní prítomní, zakúpiť obálky s novou poštovou známkou, ktorá im bola na mieste opečiatkovaná príležitostnou poštovou pečiatkou. Krst sa konal symbolicky, obilným zrnom a šampanským. Celým slávnostným programom zneli tóny cimbálovej muziky ZUŠ Holíč.

 

 

TAGGED:
Share This Article