Imatrikulácia prvákov na Vajanského ZŠ v Skalici

Začal sa nový školský rok a aj na našu ZŠ Vajanského , v Skalici prišli noví prváci. Máme štyri prvé triedy, ktoré navštevuje 94 detí. V stredu 26. septembra sme pre ne pripravili slávnostnú imatrikuláciu. Mamičky, oteckovia, starí rodičia, pani učiteľky, pani vychovávateľky a samozrejme tí najdôležitejší – prváci sa stretli vo vyzdobenej telocvični. Imatrikulácia začala slávnostným nástupom detí. Po pesničke sa im prihovorila deviatačka  Adela Hošková. Sľúbila im, že prvákom sa môže stať každý, kto:
naráta už do päť
vie sa aj sám obliecť
nezaspáva do školy
píše si sám úlohy

Náš pán riaditeľ Vladimír Šenk sa o tom, čo všetko naši prváci vedia a dokážu, presvedčil správnymi odpoveďami na otázky. Zistil, že sú šikovné a hravo zvládnu všetko, čo sa od nich vyžaduje, a preto sa môžu zaradiť medzi žiakov našej školy.

Nasledovala slávnostná imatrikulácia všetkých „škôlkárov“, ktorí sa dotykom na veľkú, farebnú, školskú ceruzku zmenili na našich naozajstných prvákov.  Ukázali, že sú aj športovo zdatní, lebo k svojej farebnej ceruzke museli prejsť slalomovou dráhou. Deti dostali certifikát, odznak správneho prváka a drobné darčeky. V prestávkach vystúpili s programom starší spolužiaci a prváci ich odmenili potleskom. Na záver ešte zložili sľub prváka a svojím hlasným „TO SĽUBUJEM!“ sa imatrikulácia skončila.

 

Prajeme našim prvákom šťastné roky na našej škole, veľa jednotiek a mnoho radosti.


Alena Ovečková
vedúca vychovávateľka ŠKD
ZŠ Vajanského, Skalica

Share This Article