Imatrikulácia prvákov na ZŠ Vajanského v Skalici

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stať sa prvákom nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá.  Zdalo by sa, že ak do školy príde a pravidelne do nej chodí, stane sa z neho riadny žiak. Nie je to celkom tak. Je síce prvákom, ale potrebuje, aby sa stal právoplatným žiakom školy. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Takáto významná udalosť nemohla ani tento rok na našej škole, Vajanského 2 v Skalici, chýbať. Slávnostné popoludnie zažili naši prváci 3. októbra 2018 na  IMATRIKULÁCII, kde sa z malých škôlkárov stali „veľkí“ žiaci našej školy. Aby sa naozaj stali našimi žiakmi museli sa preukázať vedomosťami, ktoré doteraz získali. Šikovne a správne odpovedali na otázky pána riaditeľa. Dokázali, že vedia počítať, poznajú písmenká, ovládajú prvácke pesničky aj básničky. 

Starší spolužiaci si pre našich najmenších pripravili tančeky a piesne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pre prváka je dôležité sľúbiť, že bude právoplatným žiakom našej školy, a preto  svojím  sľubom a slovami „To sľubujem!“ sa zaviazali byť riadnymi žiakmi školy.

Diplom správneho prváka, šerpa  a pekná kniha budú určite peknou spomienkou na tento ich veľký deň. Záver veľmi vydareného podujatia patril spoločným fotografiám, na ktorých nechýbal šťastný úsmev na tvárach detí aj ich rodičov.

                                                                                              

Share This Article