Interaktívna výstava „Tvoja správna voľba“ zavítala medzi deti do Senice

21. februára 2015

Polícia sa opäť prihovorila deťom prostredníctvom preventívneho projektu „Tvoja správna voľba“. Od 9. do 19. februára 2015 bola v priestoroch DAVu v Senici nainštalovaná výstava spojená s interaktívnou tvorivou dielňou „Tvoja správna voľba“.

Cieľom interatkívneho projektu bolo deti upozorniť na riziká pri užívaní nebezpečných a návykových látok, najmä so zmeraním na tabak, alkohol a marihuanu. Projektu sa zúčastnilo 388 detí tretích a štvrtých ročníkov základných škôl v Senici. Lektorskú činnosť zabezpečovali animátori z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici kpt. Mgr. Jana Dujková a z Centra voľného času detí a mládeže v Senici Oľga Kučková, Ing. Soňa Pastorková a Mgr. Romana Maříková. Projekt inovatívnymi metódami informuje o negatívnych sociálnych, zdravotných a trestnoprávnych vplyvoch alkoholu, tabaku a marihuany. Výstavu tvorí päť prvkov – pracovný stôl, panely tabak, alkohol, marihuana a relaxačný kútik. Všetky prvky zjednocuje spoločná grafika vo forme piktogramov. Animátori poskytovali deťom informácie formou vzájomnej diskusie a pomáhali im pri riešení jednotlivých prvkov dielne.

 

Prvé užitie alkoholu, cigariet alebo drog sa bohužiaľ odohráva u niektorých jedincov už vo veku 10 až 11rokov a pod ich vplyvom sa dopúšťajú rôznej trestnej činnosti. Najlacnejšia a najúčinnejšia je prevencia a investícia do výchovy detí. Zo strany dospelých je preto dôležitý záujem o deti, o ich životy, radosti i starosti. Samozrejmosťou by malo byť pre každého, aby išiel svojim deťom príkladom.

 

kpt. Mgr. Jana Dujková, policajný preventistka OR PZ Senica

Zdieľať tento článok