Interaktívna výstava „Tvoja správna voľba“ zavítala medzi deti do Senice

Polícia sa opäť prihovorila deťom prostredníctvom preventívneho projektu „Tvoja správna voľba“. Od 9. do 19. februára 2015 bola v priestoroch DAVu v Senici nainštalovaná výstava spojená s interaktívnou tvorivou dielňou „Tvoja správna voľba“.

Cieľom interatkívneho projektu bolo deti upozorniť na riziká pri užívaní nebezpečných a návykových látok, najmä so zmeraním na tabak, alkohol a marihuanu. Projektu sa zúčastnilo 388 detí tretích a štvrtých ročníkov základných škôl v Senici. Lektorskú činnosť zabezpečovali animátori z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici kpt. Mgr. Jana Dujková a z Centra voľného času detí a mládeže v Senici Oľga Kučková, Ing. Soňa Pastorková a Mgr. Romana Maříková. Projekt inovatívnymi metódami informuje o negatívnych sociálnych, zdravotných a trestnoprávnych vplyvoch alkoholu, tabaku a marihuany. Výstavu tvorí päť prvkov – pracovný stôl, panely tabak, alkohol, marihuana a relaxačný kútik. Všetky prvky zjednocuje spoločná grafika vo forme piktogramov. Animátori poskytovali deťom informácie formou vzájomnej diskusie a pomáhali im pri riešení jednotlivých prvkov dielne.

 

Prvé užitie alkoholu, cigariet alebo drog sa bohužiaľ odohráva u niektorých jedincov už vo veku 10 až 11rokov a pod ich vplyvom sa dopúšťajú rôznej trestnej činnosti. Najlacnejšia a najúčinnejšia je prevencia a investícia do výchovy detí. Zo strany dospelých je preto dôležitý záujem o deti, o ich životy, radosti i starosti. Samozrejmosťou by malo byť pre každého, aby išiel svojim deťom príkladom.

 

kpt. Mgr. Jana Dujková, policajný preventistka OR PZ Senica

Share This Article