Ivan Štefanec ako prvý poslanec NRSR bol zo Skalice telemostom prenášaný do Košíc

poslanec NR SR Ivan Štefanec prednášal na SEVŠ Skalica
poslanec NR SR Ivan Štefanec prednášal na SEVŠ Skalica

Priestory SEVŠ v Skalici  2.októbra privítali poslanca NR SR Ivana Štefanca, ktorý študentom prednášal na tému Európa dnes a v budúcnosti. SEVŠ v Skalici  tento akademický rok otvorila pobočku v Košiciach, aj tam mohli byť študenti zapojení do diskusie. Ivan Štefanec najskôr poslucháčom priblížil cestu Slovenska do klubu európskych krajín a eurozóny. Dominovali najmä ekonomické témy.

Zdôraznil rast Slovenska od roku 2004, ktorý je dôsledkom  najmä štrukturálnych zmien v daňovej oblasti, ale aj  politike penzijnej  a sociálneho zabezpečenia. Odbúravanie hraníc nielen v rámci pohybu ľudí , ale aj kapitálu. „Slovensko je malá krajina v dobrom slova zmysle „odsúdená“ na spoluprácu v európskom priestore a najmä eurozóny“ povedal Ivan Štefanec.  Študenti diskutovali , o kľúčovej pozícii V4, o dlhovej kríze  a stabilite meny, ale aj o integračnom procese nových krajín, o hraniciach EU “ Podľa môjho osobného názoru, to čo spája Európu resp. tvorí jej hranice je rebríček hodnôt, tolerancia, zodpovednosť, sloboda, spolupatričnosť a solidarita.“ dodal poslanec NR SR Ivan Štefanec.

 Prednášky na SEVŠ v Skalici sa zúčastnili (zľava) aj poslanci MZ Skalica Milan Roman, Lukáš Tisoň, poslanec MZ Holíč Miroslav Jobus  a vedúci ústavu politických vied SEVŠ Štefan Macejak
Prednášky na SEVŠ v Skalici sa zúčastnili (zľava) aj poslanci MZ Skalica Milan Roman, Lukáš Tisoň, poslanec MZ Holíč Miroslav Jobus a vedúci ústavu politických vied SEVŠ Štefan Macejak
Share This Article