Jabĺčkový deň na Základnej škole v Skalici

Ako byť stále  svieži a veselý? Ako odohnať odo dverí lekára? Ako si udržať v tomto sychravom počasí dobrú náladu? Toto tajomstvo odhalili deti zo ZŠ Vajanského spolu so svojimi triednymi učiteľmi.

Dňa 17.10. si vychutnali a oslávili naše typické jesenné ovocie – jablko.

Začali vysielaním v rozhlase, pekne od Adama. Spomenuli si na biblické a antické príbehy spojené s jablkom a iné dôležité historické udalosti. Veď bez neho by ani Newton neobjavil zákon príťažlivosti.

Týmto bol odštartovaný jablkový deň.

Deti v triedach vyrábali jablkové šaláty, piekli jablkové koláče,   tancovali jablkový tanec, súťažili v jedení jabĺk. Modelovali ich z plastelíny, vystrihovali, maľovali, kašírovali, vyšívali, riešili o nich tajničky, hľadali jablkový poklad, bojovali o zlaté jabĺčka.

A to ešte nie je všetko!

Dôležité informácie o jablkách prišiel porozprávať UJO OVOCINÁR, pán Hrehor s manželkou. Pútavo porozprával o výsadbe jabloní, vlastnostiach jabĺčok a ich prínose pre naše zdravie. Na záver ponúkol deťom jabĺčka zo svojho  sadu.

Aby žiaci celý deň nestrávili v triedach, čakali na ne v ovocnom sade, (v telocvični), náročné disciplíny. Prenášanie zlatého  jabĺčka na rakete, beh s jabĺčkom cez prekážky, triafanie jablkom do terča, beh medzi konármi jablone – lanami, šplh na tyči k jabĺčkam. Tým najmenším sa azda najviac páčila hra na červíka, ktorý sa musel preplaziť tunelom k obrovskému jablku.

Deti boli odmenené za snahu a vynaloženú námahu diplomom a chutným jabĺčkom.

Tento príjemný deň deti ukončili pesničkou „Červené jabĺčko…“.

 

 

Adriana Macháčková, učiteľka na  ZŠ Vajanského v Skalici

Share This Article