Jazykový kvet 2014

 

Cudzie jazyky tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho života v modernej spoločnosti.

Na základe pozitívneho postoja k cudzím jazykom sa žiaci 3. a 5. ročníka zo ZŠ na Vajanského ulici v Skalici zúčastnili jazykovej súťaže „Jazykový kvet 2014.“ Jednotlivci alebo skupinky súťažili v prednese poézie, prózy alebo drámy v cudzích jazykoch v rôznych vekových kategóriách. Celoslovenské kolo tejto súťaže sa konalo dňa 9. mája 2014 v Nitre.

Žiaci 3. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Žanety Čelústkovej nacvičili divadelnú scénku v nemeckom jazyku  s názvom „Der Froschkönig“ (Žabí princ). S touto scénkou obsadili v celoslovenskom kole druhé miesto. Krásne štvrté miesto vo svojej kategórii vybojovali žiaci 5. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivany Guzmickej, ktorá so žiakmi nacvičila  divadielko v anglickom jazyku, známe hlavne pre deti, s názvom „Peppa The Pig and Christmas (Prasiatko Peppa a Vianoce).

Už teraz sú žiaci plní elánu pokračovať v štúdiu cudzích jazykov a pripraviť sa na budúci rok jazykovej súťaže.

 

 

 

Mgr. Žaneta Čelústková

učiteľka ZŠ, Vajanského, Skalica

 

 

 

Share This Article