Jazykový kvet 2016 – úspech pre SSOŠ Via Humana v krajskom semifinále

SSOŠ Via Humana sa aj tento školský rok zapojila do celoslovenskej akreditovanej postupovej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet. Talentovaní študenti z 1., 2. a 3. ročníka sformovali divadelnú skupinu Terraria pod vedením prof. Mgr. Jany Obuchovej a v angličtine nacvičili modernú verziu známej anglickej divadelnej hry – Pygmalion s osobitým názvom Pygmalion – not another G.B.story (Pygmalion – nie ďalší príbeh od G.B.ho). Krajské semifinálové kolo prebiehalo distančnou formou. Súťažiaci mali zaslať elektronickou formou videonahrávku svojho súťažného príspevku a pod drobnohľadom odbornej poroty boli vybraní najlepší súťažiaci do krajského finálového kola. Študenti SSOŠ Via Humana postúpili v kategórii anglický jazyk – dráma – vlastná tvorba a ďalej budú reprezentovať nielen svoju školu, ale aj mesto Skalica v krajskom finálovom kole, ktoré sa bude konať už štandardnou prezenčnou formou v krajskom meste Trnava 8. apríla 2016. Našim výnimočným študentom úprimne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v krajskom finálovom kole.

Jazykovy kvet 1

V hlavných úlohách: Kamil Ondráš, Michaela Vépyová, Jaroslav Beneš, Lukáš Nemečkay, Veronika Krištínová, Nina Michalidesová a Jakub Pail.

Share This Article