Jednota dôchodcov v Kopčanoch bilancovala rok 2013

 

Vo štvrtok 27. februára 2014 sa v Kultúrnom dome v Kopčanoch konala výročná členská schôdza ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Kopčany. Predseda ZO JDS Kopčany pán Ľubomír Bollo predložil prítomným hosťom a členom JDS z Kopčian a Skalice Správu o činnosti za rok 2013.

Kopčianska organizácia vykazuje za rok 2013 úctyhodných 223 členov. V správe spomenul nespočetné množstvo akcií, ktorých sa členovia v uplynulom roku zúčastnili alebo  ktoré poriadali – valentínske posedenie pri punči, oslavy MDŽ, predmájová veselica, varenie srnčieho gulášu, zájazd do Kroměříža, plavba po rieke Morave, Katarínska zábava, Mikulášska zábava a veľa iných podujatí. Menovite poďakoval tým, vďaka ktorým sa podarilo usporiadať toľko akcií, za ich obetavú prácu, spoluprácu a podporu počas celého roka. Za spomenutie stojí, že členovia organizácie sa aktívne zúčastňujú aj rôznych športových podujatí, z ktorých si prinášajú domov vzácny kov v podobe medaile. Na celoslovenských športových hrách získal v stolnom tenise Milan Zloch striebornú medailu, Ľubomír Bollo bronzovú medailu v streľbe zo vzduchovky, na športových hrách TSK získal Milan Zloch zlatú medailu v stolnom tenise a Dagmar Havelková striebornú medailu za hod do basketbalového koša a dve bronzové za hod granátom na cieľ a hod valčekom. Pánovi Viliamovi Kavickému bolo udelené na okresnom zasadaní vyznamenanie 3. stupňa za dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov.

Je to dôkaz toho, že dôchodcovia sa vedia zabávať a hlavne majú záujem o aktívne činnosti aj v pokročilejšom veku.

Výročnej schôdze sa zúčastnili aj manželia Osičkových, ktorí prítomným zaspievali niekoľko svojich piesní do tanca aj na počúvanie. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie, bohatá tombola a do večerných hodín hrala dychová hudba Rubín zo Skalice. Tanečný parket bol až do úplného konca plný tancujúcich a zabávajúcich sa párov.

 

Zúčastnila som sa už niekoľkých zábav a posedení, na ktoré ma nikdy nezabudne pozvťl pán Ľubomír Bollo, a môžem povedať, že sa na ne veľmi rada chodím. Vždy vládne neskutočná nálada, dôchodcovia sa vedia naozaj veľmi zabávať a doslova sa cítim medzi nimi ako ryba vo vode. Mám ich naozaj veľmi rada.

Share This Article