Jeseň je riziková, chodci a cyklisti sú povinní nosiť reflexné prvky

S prichádzajúcim jesenným obdobím, zmenou letného času na zimný a predovšetkým pri príležitosti Sviatku všetkých svätých, kedy bolo na cestách podstatne viac motorových aj nemotorových účastníkov cestnej premávky vykonalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici v dňoch 30. a  31.10.2014 v záujme zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov a cyklistov preventívne aktivity, pri ktorých boli nemotorovým účastníkom cestnej premávky rozdávané reflexné pásky.

Počas jesene často sťažuje vodičom podmienky na jazdu dážď a hmly, čo má za následok zníženú viditeľnosť, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku dopravných kolízií. Počas tohto ročného obdobia si treba uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité nielen pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov. Preto chodcom odporúčame okrem primeranej opatrnosti obliecť sa tak, aby ich bolo vidieť aj za zníženej viditeľnosti. Zviditeľniť by sa mali najmä starší ľudia. Práve oni často uprednostňujú oblečenie nevýrazných tmavých farieb a ich reakcie na ceste sú často oslabené vyšším vekom, majú zníženú schopnosť zrakového a sluchového vnímania. Život často zachráni malý reflexný prvok – pásik alebo nálepka na taške či oblečení. V prípade cyklistov je dôležité myslieť na osvetlenie bicykla. Bicykel musí byť v noci a za zníženej viditeľnosti náležite osvetlený a vybavený odrazovými sklami.

Od začiatku tohto roka sa rozšírila v zákone o cestnej premávke povinnosť pre chodcov, ak idú po krajnici alebo po okraji vozovky. Za zníženej viditeľnosti musia mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev nielen mimo obce, ale aj v obci. Za nerešpektovanie hrozí chodcom pokuta do 30 Eur. Najmä v obciach, ktoré na kraji ciest nemajú chodníky, veľmi výrazne stúpa riziko zrážky chodca vozidlom. Ak chodec na vozovke nemá na sebe reflexné prvky, výrazne sa skracuje vzdialenosť, na ktorú ho vodič vidí.

Vodiči musia ešte viac predvídať, prispôsobiť jazdu nielen svojim schopnostiam, ale aj poveternostným podmienkam. Vodič smie jazdiť len takou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad. Toto ustanovenie zákona je dôležité dodržiavať najmä za zníženej viditeľnosti a v noci a predchádzať tak možnej zrážke s neosvetleným cyklistom, resp. neoznačeným chodcom.

 

 

kpt. Mgr. Jana Dujková, prevencia OR PZ v Senici

Share This Article