Jesenné čítanie s Elenis

Krásne jesenné počasie v piatok, 13.11 2015, priam lákalo na vychádzku do prírody, ale deti z  Materskej školy Skalica, elokované pracovisko Hviezdoslavova si to namierili do Mestskej knižnice v Skalici. Hneď po príchode do knižnice ich vítali  detské kresbičky nielen ich samých, ale i ostatných kamarátom z jednotlivých pracovísk materskej školy.  Kresby jednoznačne vyjadrili posolstvo výstavy  –Tajomstvo detského srdiečka, kde deti prostredníctvom spontánneho výtvarného prejavu zachytili svoje predstavy a túžby.

DSC_0211Potom sa vybrali na prehliadku priestorov knižnice, pričom ich upútali encyklopédie o živote zvierat v oddelení pre dospelých, ako aj knižky v oddelení pre deti, kde si  vypožičali  do materskej školy knihu Máša a medveď a Ľudské telo ako továreň. Po návrate do študovne ich čakalo prekvapenie v podobe slnečnej víy ELLI , ktorá mala pre ne pripravené čítanie ďalšieho príbehu z knihy PAPILLÓNIA. Deti sústredene  počúvali a v duchu sa preniesli do krajiny dobra ,kde  hľadali stratené indície. Na záver si s vílou zatancovali  a s vierou, že bude strážiť ich sníčky, sa v radosti rozlúčili.

Share This Article