Jubilejná Timravina studnička

Skromná žena, veľká kritička spoločenských neduhov, taká bola Božena Slančíková Timrava. A práve tejto významnej spisovateľke slovenského realizmu je venovaná súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Jej 10. ročník sa v našom regióne uskutočnil 28. októbra v Základnej umeleckej škole v Senici.

TS 2015 E. Závodný (1)

Timravina studnička si medzi recitátormi našla svojich priaznivcov, ich počet z roka na rok stúpa a zvyšuje sa aj jej umelecká úroveň. Do jubilejnej súťaže sa zapojilo 27 recitátorov v piatich vekových kategóriách z okresov Senica a Skalica, ktorí výborne interpretovali kvalitné literárne texty a priniesli zážitok z krásy hovoreného slova.

Odborná porota vedená Mgr. Ľubicou Kiráľovou mala pri rozhodovaní ťažkú prácu. Vyhrať mohli len niektorí, hoci ocenenia by si boli určite zaslúžili viacerí. Právo reprezentovať Záhorie na celoslovenskej úrovni dostali tí najlepší – Liliana Horňáková zo ZŠ v Senici, Komenského ul., Saskia Likeová a Adam Praskač zo ZUŠ v Senici, študentka Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči Klára Madunická a vysokoškoláčka Eliška Gáfriková zo Senice. Pekné prednesy zazneli však aj z úst Andrei Krátkej zo ZŠ A. Radlinského v Kútoch, Natálie Svatej, Diany Šedivej a Martina Hrevuša zo ZUŠ v Senici, ktoré boli ocenené 2. miestami, pričom Dianu Šedivú a Martina Hrevuša organizátori na návrh poroty odporučili postúpiť do celoslovenskej Timravinej studničky. 3. miesta si vyrecitovali Samuel Hasák zo ZŠ v Borskom Mikuláši, Laura Krenťochová z Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici, Emanuel Závodný, Petra Simonová a Kristína Oslejová zo ZUŠ v Senici.

Ďakujeme recitátorom a pedagógom za popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, pestovanie vzťahu k materinskému jazyku, literatúre a umeleckému prednesu, ďakujeme za pomoc pri príprave podujatia ZUŠ v Senici a Coop Jednote, SD v Senici. Recitátorom želáme na celoslovenskej Timravinej studničke v Lučenci veľa šťastia a úspechov.

Share This Article