JUMPING KIDS PÁRTY v Radošovciach

 

V piatok, 25.7.2014 sa areál detského ihriska v Radošovciach zmenil na trampolínové kráľovstvo, kde všetky deti mali možnosť ukázať svoju šikovnosť, pohybové schopnosti a koordinačné zručnosti, za čo, ako v správnom kráľovstve , boli odmenené. Nie však zlatými dukátmi, ale ovocným pohárom plným vitamínov. Priestor bol rozdelený  na jednotlivé športové stanovištia tak, aby deti boli neustále v pohybe. Na jumpingových trampolínkach sa deti postupne striedali a hrdo  predvádzali  svojim rodičom i starým rodičom  choreografie pod vedením inštruktoriek Jumpingu – Lenky, Magdalénky a Kristínky. Súťažné stanovištia strážili usmievaví šašovia – Terezka, Patrícia, Karolína, ktorí za športové výkony odmenili deti kráľovským razítkom. Skákací hrad od OZ PRO ZÁHORÍ bol priestorom sa uvoľnenie, zábavu i prejav radosti zo spoločnej hry, nad ktorým prevzali stráž pážatá Monika a Barborka. Osvieženie detí zabezpečili členovia DHZ Radošovce v podobe sprístupnenia hasičskej techniky a striekania z hasičských hadíc. Na pomoc prišli aj   hasiči z Holíča, aby uspokojili zvedavosť všetkých prítomných. Uvoľnenie a relaxáciu detí mali v moci hradné umelkyne – dobrovoľníčky Veronika a Tatiana, ktoré ozdobili detské tváričky svojimi kreatívnymi maľbami. Kráľovský poklad v podobe už spomínaných ovocných pohárov, gumených cukríkov  či omaľovániek strážili Lenka, Natálka a Mirka, zároveň tak dohliadali na spravodlivé rozdelenie pre všetky prítomné detičky, ktorých bolo 120. Tie sa v toto slnečné prázdninové odpoludnie  zapojili do spoločného  športovania v rámci projektu Jumping Kids Párty, ktorý sa konal za finančnej podpory Kompraxu  sponzorskej podpory OZ PRO ZÁHORÍ a organizačne pod vedením neformálnej skupiny Aktívne mamičky Radošovce, Jumping TEAM-u Radošovce a OÚ Radošovce. Cieľom organizovanej aktivity bolo  vytvoriť zábavno-športové popoludnie pre viaceré vekové skupiny detí –  schopné rešpektu, spoznávania sa a vzájomnej spolupráce pri plnení zadaných úloh. Hlavná myšlienka koordinátorky projektu, Magdalény Masárovej sa niesla v duchu ukázania cesty zmysluplného využívania voľného času detí  – uprednostnenie pohybu pred nekontrolovateľným vysedávaním za PC a utváranie tak zdravého životného štýlu ako predpokladu novej, perspektívnej nastupujúcej generácie.

 

M. Masárová

 

Share This Article