Karneval v Rozprávkove

V sobotu 16. 2. sa deti z nášho školského klubu, pri ZŠ Vajanského v Skalici, stretli v krajine ROZPRÁVKOVO na tradičnom každoročnom karnevale. Tento rok sa náš karneval niesol v znamení rozprávky, ktorá je pre deti veľmi blízka. V telocvični, vyzdobenej rozprávkovými postavami sa streli naozajstné živé postavy, naše deti, v maskách princezien, čarodejov, čertov, víl, rôznych chrobáčikov…  V úvode sa s rozprávkovým tančekom predstavili naše pani vychovávateľky a potom sa už začal ten pravý  karneval. Telocvičňa hýrila farbami a zo všetkých kútov bolo poču ť len radosť a detský smiech. Deti tancovali, spievali a pri tom sa mohli občerstviť v našom bufete, do ktorého prispeli mamičky a babičky sladkými dobrotami, za čo im patrí veľká vďaka.  Na žiadnom plese nesmie chýbať tombola a u nás sme mali, vďaka rodičom našich detí, ceny pre všetky masky.  Každé dieťa si odnieslo z karnevalu peknú spomienku v podobe ceny a nás dospelých hrial pri srdci dobrý pocit, že sme deťom pripravili zase jedno krásne neopakovateľné popoludnie. Vďaka patrí všetkým pani vychovávateľkám, ktoré aj vo svojom voľnom čase neváhali prísť a pripravili naozaj výbornú akciu.

                                                              Alena Ovečková

 

      

Share This Article