Každý má právo na život bez násilia

Každý má právo na život bez násilia a nikto nemá právo týrať iného“ bolo heslo kampane v rámci ktorej sa policajné preventistky prihovorili posledný novembrový týždeň ženám – študentkám. Dievčatám poskytli informácie o formách násilia, prevencii, vysvetlili im, že nielen fyzické a psychické týranie je forma násilia na ženách, ale do tejto skupiny patrí aj sexualizované násilie, ktoré zahŕňa sexuálne činy, s ktorými žena nesúhlasí a je k nim násilne donútená.

Policajtky poradili študentkám, ako sa zachovať v týchto prípadoch a kde vyhľadať pomoc. Zároveň im pripomenuli, že násilie na ženách sa netýka len obetí. Pomôcť môže každý a ak má niekto podozrenie, že dochádza k násiliu, takúto situáciu treba riešiť. Prednášok sa zúčastnilo viac ako 200 študentov rôznych škôl v rámci celého Trnavského kraja.

Polícia posudzuje každý prípad individuálne a násilné konanie môže byť kvalifikované napríklad ako trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ublíženia na zdraví, znásilnenia, trestný čin obmedzovania osobnej slobody a ďalšie. Polícia zaevidovala v Trnavskom kraji za minulý rok 31 prípadov týrania blízkej a zverenej osoby, od začiatku tohto roka do konca októbra sme prijali 18 trestných oznámení.V tomto roku evidujeme 3 prípady znásilnenia a 6 prípadov sexuálneho násilia. V prípadoch násilia má polícia zákonné oprávnenie vykázať násilníka zo spoločného obydlia a zakázať mu vstup do obydlia počas 48 hodín od vykázania.

KDE NÁJDETE POMOC

Ak viete o tom, že vo vašom susedstve dochádza k násiliu, zavolajte políciu (č. 158). Môžete to aj anonymne oznámiť na prokuratúru alebo na súd, príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŽENA V TIESNI – Martin, tel.: 0907 346 374, 0911 346 374 (7,00-20,00) s možnosťou spätného zavolania, e-mail: oz.zenavtiesni@tipnet.sk. Organizácia poskytuje krízovú intervenciu, sociálne a psychologické poradenstvo týraným ženám.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE POMOC OBETIAM NÁSILIA, Linka pomoci obetiam – 0944 254 459 v pracovných dňoch 10:00 – 14:00 hod., inak záznamník s možnosťou spätného zavolania, e-mail: info@pomocobetiam.sk, linka@pomocobetiam.sk; OZ pôsobí v každom krajskom meste na Slovensku pre obete všetkých druhov trestných činov.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKA poskytuje obetiam domáceho násilia sociálne, právne a psychologické poradenstvo, asistenciu a pomoc. Tel.: 0903 519 550 – non-stop, e-mail: alianciazien@alianciazien.sk.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE NÁRUČ – POMOC DEŤOM V KRÍZE poskytuje pomoc deťom, ktoré sa stali obeťami týrania, zneužívania a zanedbávania, rovnako aj týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím a to právne, sociálne a psychologické poradenstvo. Je tu i možnosť umiestnenia detí v pobytovom Detskom krízovom centre Náruč. Adresa: Zádubie 56, 010 03 Žilina, tel.: 0948 578 053, 041/516 65 43, e-mail: naruc@naruc.sk.

LINKA DETSKEJ ISTOTY – UNICEF – 116 111-anonymná poradňa pre všetky deti a mládež, funguje bezplatne non-stop počas celého roka. Rodičovská linka – každú stredu od 14:00 do 20:00 hod.

Kontakty na inštitúcie poskytujúce pomoc obetiam násilie na www.zastavmenasilie.sk.

Share This Article