Komunálne voľby 2014 v Holíči

Dňa 15.11. 2014 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy na celom Slovensku. Výnimkou nebol ani Holíč. Voliči si volili primátora a 16 zastupiteľov do mestského parlamentu. O post primátora sa uchádzali dvaja kandidáti :
1. Ing.Igor Bartošík
2. PhDr. Zdenko Čambal
O 16 miest poslancov sa uchádzalo 43 kandidátov rôznych politických strán , hnutí , koalícií a nezávislých. Pred voľbami prebiehali rôzne rokovania o podpore toho či onoho kandidáta a zostavovali sa tie najlepšie kandidátne listiny. Každý z kandidátov na primátora mal podporu iného politického zoskupenia. Boli to dva tímy , ktoré chceli dosiahnúť víťazstvo:
Ing.Igor Bartošìk – KDH , SDKÚ-DS , NOVA ,SAS , SNS , OĽANO
PhDr. Zdenko Čambal – SMER-SD , ND
Ešte jedna pomerne veľká skupina kandidátov na poslancov sa uchádzala o priazeň voličov – nezávislí kandidáti. Nezávislí kandidáti sú kandidáti , ktorí nekandidujú za žiadnu politickú stranu, hnutie alebo koalíciu. Na to , aby mohli kandidovať , musia presvedčiť 200 občanov mesta . Tí im musia podpísať kandidátne listiny , na základe ktorých môžu kandidovať.
Občania im dajú podpis vo viere v ich nezávislosť , vo viere , že nebudú v zastupiteľstve v prípade rozhodovania viazaní rozhodovaním politických klubov.
V súčasnosti je trendom vystupovať v predvolebnej kampani ako nezávislý , nakoľko ľudia – voliči sú z aktuálneho politického diania znechutení. Toto všetko je pochopiteľné až do tej miery , keď sa nezávislý kandidát nechá vyfotografovať na spoločný bilboard spolu s politickým klubom s jednoznačným politickým smerovaním a podporoukonkrétneho kandidáta na post primátora-ako súčasť ich tímu. Aká potom nezávislosť?! Nie je to podvod na voličov? Určite bude zaujímavé sledovať ich ďalšie postoje.
Po sčítaní hlasov a zverejnení oficiálnych výsledkov boli karty rozdané. Primátorom sa stal PhDr. Zdenko Čambal , ktorý zvíťazil nad svojím protikandidátom o 366 hlasov.
Zastupiteľstvo je tvorené z troch skupín :
6 poslancov koalície – SMER-SD , ND – Ing.Jozef Vlčej ,Mgr. Eduard Veselý , Jarmila Duffková , PhDr. Lenka Látalová , Ing.Peter Ovečka , Peter Štermenský
6 poslancov koalície – KDH ,SDKÚ-DS , NOVA , SAS – Ing.Roman Hrnčirík , Ing. Igor Bartošík , Ing. Miroslav Bilický , Bc. Miroslav Jobus , Ing. Jaroslav Végh , MUDr. Marek Pollák
4 poslanci nezávislí – Ing. Nataša Londarevová , Rastislav Caletka , MUDr. Andrea Švrčková , Ing. Jozef Hrušecký
Na základe týchto výsledkov začali hneď po voľbách rokovania o zostavení orgánov Mesta Holíč:
– mestská rada – 5 členná
– komisie pri mestskom zatupiteľstve – 7 komisií
Podľa výsledov volieb by malo byt demokratické zloženie mestskej rady:
2 miesta pre koalíciu SMER-SD , ND
2 miesta pre koalíciu KDH ,SDKÚ-DS ,NOVA,SAS
1 miesto nezávislý
Pri obsadení vedenia jednotlivých komisií bolo treba prihliadať na odbornú znalosť poslancov. Výsledok voľby predsedov a podpredsedov komisií odráža konsenzus všetkých skupín aj napriek tomu , že zastúpenie nezodpovedá výsledkom volieb. Sporný moment nastal pri obsadení postov do mestskej rady.
Na ustanovujúcom slávnostnom zastupiteľste po zložení sľubov staronového primátora a novozvolených poslancov prišlo na schválenie personálneho obsadenia členov mestskej rady a schválenie vedení komisií mestského zastupiteľstva.


Primátor navrhol mestskú radu v nasledovnom zastúpení:
2 členovia – koalícia SMER-SD , ND
2 členovia – nezávislí
1 člen – koalícia KDH , SDKÚ- DS ,NOVA , SAS
Ing. Roman Hrnčirík – predseda poslaneckého klubu KDH ,SDKÚ-DS ,NOVA , SAS podal protinávrh , aby zloženie mestskej rady reflektovalo výsledky volieb a navrhol zloženie mestskej rady v pomere:
2 členovia kolalície SMER-SD, ND
2 členovia koalície KDH , SDKÚ-DS ,NOVA ,SAS
1 člen nezávislí poslanci
Tento protinávrh nebol schválený 9 poslancami a podporilo ho 7 poslanov – 6 z klubu predkladateľa a 1 nezávislá poslankyňa. Argumenty prekladateľa o parciálnom demokratickom zložení mestskej rady nepresvedčili 9 poslancov.
Po neschválení protinávrhu bol schválený pôvodný návrh primátora:
2 členovia SMER-SD, ND – Ing. Jozef Vlčej , Jarmila Duffková
2 členovia nezávislí – Ing.Nataša Londarevová , Rastislav Caletka
1 člen KDH , SDKÚ-DS, NOVA, SAS – Ing. Roman Hrnčirík
Po tomto našom pohľade na komunálne voľby 2014 Vám chceme poďakovať za prejavenú dôveru a podporu vo voľbách a popriať Vám do Nového roku 2015 veľa zdravia ,štastia, pracovných aj osobných úspechov.
P.S.: Chceme Vás pravidelne v tomto okienku informovať o dianí v holíčskej komunálnej politike a ponúknuť Vám aj iný pohľad na niektoré veci.

 

Ing. Roman Hrnčirík , Ing.Igor Bartošík , Ing. Miroslav Bilický , Bc. Miroslav Jobus , Ing. Jaroslav Végh , MUDr. Marek Pollák

Share This Article