Kontroly elektronických registračných pokladníc na trhoviskách v Trnavskom kraji

 

TRNAVA – 27. 06. 2014: Kontrolóri finančnej správy z Trnavského kraja si počas nasledujúcich  dní posvietia znovu na obchodníkov. Kontroly zamerajú najmä na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice – teda na vydávanie bločkov.  

 

Prevádzky na trhoviskách (bufety s občerstvením či stánky s rozličným tovarom) majú podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici č. 289/2008 Z.z. povinnosť pri predaji tovaru vystavovať bloky z registračnej pokladne. Blok je podnikateľ povinný vystaviť „bez zbytočného odkladu po prijatí hotovosti“. Colníci aj daniari počas nasledujúcich týždňov vykonajú stovky kontrolných nákupov po trhoviskách na celom území Trnavského kraja s cieľom preveriť, či tak obchodníci robia.

 

Z doterajších kontrol medzi najčastejšie porušenie pri kontrolách z oblasti ERP patria:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevyobrazenie vzorového pokladničného dokladu pre kupujúcich,
  • nevydanie pokladničného dokladu,
  • vydanie pokladničného dokladu, ktorý nespĺňal náležitosti zákona.

 

Kontroly sa tiež zamerajú aj na predávaný alkohol či tabak a tabakové výrobky. Predajcovia majú povinnosť mať povolenie na predaj alkoholu, doklady o nadobudnutí (kúpe) a na fľašiach musia byť riadne kolkové známky. Colníci a daniari budú kontrolovať aj tabak a tabakové výrobky. Tie podľa zákona tiež musia byť riadne okolkované a musí byť vydokladovaný spôsob ich nadobudnutia (doklad o kúpe).

 

mjr. Ing. Iveta Švárna
hovorkyňa Colného úradu Trnava

 

 

 

Share This Article