Kritických dňom v týždni na cestách v okrese Skalica je nedeľa, v okrese Senica je to piatok

Dopravná nehodovosť v okrese Skalica

 Dopravno-bezpečnostnú situáciu na cestách v okrese Skalica, za uplynulých 10 mesiacov, hodnotí polícia ako stabilizovanú. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa počet dopravných nehôd znížil o jednu, na 78.  Z hľadiska následkov je pozitívne, že prišlo k usmrteniu iba 2 osôb,  klesol počet ťažko zranených a  počet ľahko zranených osôb mierne stúpol. Treba skonštatovať, že až 44% dopravných nehôd  zanechá na účastníkoch  následky na zdraví. Až pri jedenástich dopravných nehodách bol u vinníka zistený alkohol, čo predstavuje 14%. Takmer štvrtina nehôd sa stala v nedeľu, kritickým časovým úsekom je obdobie od poludnia do 16.00 a od 20.00 do polnoci. Z hľadiska miesta vzniku, najviac dopravných nehôd sa stalo na miestnych komunikáciách.

 

Dopravná nehodovosť v okrese Senica

 Aj v okrese Senica považuje polícia situáciu na cestách za stabilizovanú. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2012 bol zaznamenaný pokles počtu dopravných nehôd o 12, na 102. Zvýšil sa však počet usmrtených (o 2) a zranených osôb. Až pri 5 DN bolo usmrtených 5 osôb. Zahynuli dvaja spolujazdci v osobnom motorovom vozidle, dvaja vodiči osobného auta a chodec na diaľnici D2. Z hľadiska následkov na zdraví boli závažnejšie nehody  na cestách mimo obce. Pri 14 dopravných nehodách bol u vinníka zistený alkohol (-3), z toho boli dvaja chodci, dvaja cyklisti, jeden spolujazdec na motocykli a deväť vodičov osobného auta. Podľa času vzniku došlo najčastejšie k dopravným nehodám od 11.00 do 18.00. Kritickým dňom v týždni bol v okrese Senica piatok a najrizikovejšie úseky sú cesty I. a II. triedy. Až 24 dopravných nehôd bolo spôsobených v súvislosti so zhoršeným stavom povrchu komunikácie (mokrý, poľadovica, kašovitý sneh).

Na ceste č. I/51 v úseku 86,550 do 87,500 km je určený nehodový úsek s hustotou 5 dopravných nehôd na km. Ide o prieťah mestom Senica, cez Ulicu Hurbanova a Námestie oslobodenia. Nehodový úsek začína 20 m za kruhovým objazdom (za križovatkou so Sotinskou ul.), prechádza cez križovatky  s miestnymi komunikáciami Ul. Kolónia, Sadová, Továrenská, semaformi riadenou križovatkou Hviezdoslavova – Štefánikova a končí v priestore pred budovou pošty na Námestí oslobodenia. V nehodovom úseku došlo za desať mesiacov tohto roka  k ôsmim dopravným nehodám. Príčinou bolo nesprávne predchádzanie, porušenie povinností vodiča, porušenie povinností účastníka cestnej premávky a  nesprávne zastavenie a státie.

Share This Article