Kvapka pre Sedembolestnú II

Pod názvom Kvapka pre Sedembolestnú sa uskutočnil v meste Šaštín-Stráže už po druhý raz mobilný odber krvi. Zorganizoval ho miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže. I napriek tomu, že je čas dovoleniek a oddychu, prišli ľudia, ktorým záleží na životoch iných. Prišli sa podeliť o to najcennejšie, čo majú. Práve ich krv môže pomôcť v čase letných mesiacoch niekomu, kto bude v ohrození života. Prišli darcovia zo Šaštína-Stráží, ale aj z Kútov, Senice, Borského Mikuláša, Kuklova a Bílkových Humeniec. Záujemcov o darovanie krvi bolo 38, ale 13 z nich bolo z rôznych príčin vyradených. Krv darovalo 25 darcov, medzi ktorými bolo 10 prvodarcov.

šaštín

Tešíme sa z každého jedného, koho táto humánna akcia oslovila a zúčastnil sa odberu. Všetkým patrí veľké poďakovanie. Pevne dúfame, že darcov bude v budúcnosti stále pribúdať.

Machová

Share This Article