Lávkami pre peších a cyklistov chystá BSK spojiť slovenské obce na Záhorí s Rakúskom

 

Lávky spoja dve krajiny

 

Lávkami pre peších a cyklistov chystá Bratislavský samosprávny kraj spojiť slovenské obce na Záhorí s Rakúskom. Zámer spájania vítajú starostovia všetkých obcí na našej strane Moravy a podporujú všetci starostovia západných mestských častí Bratislavy.

Prinesieme projekty, ktoré spoja príhraničné obce ponad rieku Moravu práve takýmito lávkami, alebo podobnými lávkami ako je to v Devínskej Novej Vsi. To, čo chceme urobiť ďalej je vlastne pospájať to, čo bolo voľakedy spojené. Či už Vysokú pri Morave, alebo Gajary, alebo Suchohrad, práve preto, aby sme dosiahli spojenie dvoch svetov, Dolného Rakúska a Slovenska pomocou cyklolávok ,“ vyjadril sa po stretnutí starostov obcí Záhoria vo Vysokej pri Morave predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

 

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo  predstavil starostom obcí na Záhorí zámer BSK vybudovať lávky pre peších a cyklistov medzi rakúskymi a slovenskými obcami. Tie plánuje Bratislavský samosprávny kraj financovať v rámci Operačného programu INTERREG VA SK-AT 2014-2020 ako prostriedok podpory trvalo udržateľnej dopravy. Lávky medzi Záhorím a Rakúskom by mali slúži najmä cyklodoprave, čím by sa podporilo nielen cestovanie za prácou či za službami, ale aj cestovný ruch. Cieľom je, aby tieto lávky na rakúskej a aj na slovenskej strane končili priamo v obci a aby tak prechádzajúci mohli plynulo pokračovať v cestovaní integrovanou dopravou. Či už autobusom alebo vlakom. Práve preto BSK plánuje realizovať lávky len na miestach, kde by nepredstavovali zásadný zásah do chráneného územia.

Ľudí môžu spojovať len mosty a ja pevne verím, že tie mosty, ktoré sa vybudujú, znovu spoja to, čo Železná opona rozdeľovala. Spojí to obyvateľov jednej aj druhej strany, aby sme mohli pracovne, kultúrne medzi sebou znova vychádzať tak, ako to bolo vždy,“ podporil zámer Bratislavského samosprávneho kraja starosta Vysokej pri Morave Dušan Dvoran.

 

Projekt lávok pre peších a cyklistov by mal plynulo nadväzovať na úspešný projekt Cyklomostu Slobody, ktorý právom získal viacero architektonických ocenení. Cyklomostom Slobody len za druhý polrok minulého roka prešlo peši 61 632 ľudí a 44 853 cyklistov.

Ja by som rád podporil ostatných kolegov, ktorí bojujú o to, o čo sme my bojovali dlhé roky. Cyklomost je nielen úžasnou stavbou, ktorá spája ľudí na dvoch stranách. Je to zbúranie Železnej opony. Ale aj pre nás, samotných devínskonovovešťanov, sa to stalo naším novým korzom. Stalo sa to miestom stretávania ľudí. Je to naozaj jeden úžasný priestor,“ vyjadril podporu projektom cezhraničnej spolupráce starosta bratislavskej Devínskej Novej Vsi Milan Jambor, kde v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko postavil Bratislavský samosprávny kraj Cyklomost Slobody, ktorý bol verejnosti sprístupnený v lete 2012.

 

 

„Štúdie premostenia rieky Morava
Prof.h.c., Prof.Dr.Ing. Zoltán Agócs, Phd.
Ing.arch.Milan Beláček“

Share This Article