Malackí zberači dostali cenu za dobrovoľníctvo

Malackí zberači robia v Malackách už nejaký čas mimoriadne záslužnú prácu. Vo svojom voľnom čase sadia stromy, zbierajú odpadky, odstraňujú čierne skládky, pomáhajú pri celomestských podujatiach.

Činnosť Malackých zberačov si všimli aj za hranicami nášho mesta. Ich vedúci Janko Kunštek získal dobrovoľnícku cenu Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia.Slávnostné odovzdávanie ocenení občianskeho združenia Bratislavské dobrovoľnícke centrum sa konalo 5. decembra na Medzinárodný deň dobrovoľníctva v Koncertnej sieni Dvorana Vysokej školy múzických umení v Bratislave.  Srdečne blahoželáme!

zberači
Nenechajte sa odradiť

Nedávno sme v mestských médiách upozornili, že niekto ničí prácu Malackých zberačov. Čerstvo vysadené mladé stromčeky pri Veľkomoravskej už po pár dňoch neznámy človek postupne poolamoval. Ako nám povedal Janko Kunštek, zberačov to neodradí a budú sa naďalej snažiť o krajšie a zelenšie Malacky.

Veríme, že ich neodradia ani fotografie, ktoré vznikli na prelome decembra a januára. Zobrazujú neporiadok okolo kontajnerového stojiska (áno, okolo Vianoc je vždy viac odpadu, ale prečo ho ľudia hádžu na zem?), kopu odpadkov pri vstupe do starého cintorína (staré kvety a vyhorené kahance, pričom v tesnej blízkosti bol prázdny kontajner) a smeti okolo nedávno vyčistenej Maliny na kraji Malaciek smerom do Kostolišťa.

Veríme, že pekné a čisté Malacky chce mať väčšina z nás. Malackí zberači môžu byť nám všetkým krásnym príkladom, ako to ide, keď sa chce.

Share This Article