Malacky elektronizujú svoje služby

Obyvatelia Malaciek budú môcť už onedlho využívať služby samosprávy v elektronickej forme. Mesto finišuje s projektom Elektronizácia samospráv. V praxi to znamená, že napr. priznania k daniam, oznámenia, žiadosti či podnety budú občania podávať priamo zo svojho počítača bez povinnosti prísť osobne na mestský úrad. Samozrejme, aj naďalej zostane možnosť podávať podnety osobne v Klientskom centre MsÚ. Elektronické a osobné podania budú rovnocenné, a teda občan, resp. podnikateľ si môže vybrať, akú formu komunikácie s mestským úradom zvolí.

Mesto Malacky na konci tohto roka rozšíri svoj internetový portál www.malacky.sk o katalóg elektronických služieb. Pre občanov a podnikateľov budú dostupné elektronické formuláre na 49 služieb samosprávy, ktoré bude môcť občan, resp. podnikateľ elektronicky podpísať a poslať na vybavenie. Podmienkou pre elektronickú komunikáciu bude eIDkarta, teda tzv. elektronický občiansky preukaz s čipom, v ktorom bude uložený tzv. elektronický podpis. Ten je rovnocenný s písomnou podobou vlastnoručného podpisu.

Projekt elektronizácie samosprávy sa zavádza naraz v dvoch partnerských mestách – Malackách a Stupave a realitou by mal byť v decembri 2015. Orgány verejnej moci majú podľa Zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zákonnú povinnosť vykonávať svoje služby elektronickou formou. Tento zákon určuje, že najneskôr 1. novembra 2016 musia všetky orgány verejnej moci prijímať elektronické podania,  vytvárať elektronické rozhodnutia a elektronickým spôsobom ich aj doručovať.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Bratislavský kraj. Celkové finančné náklady projektu sú 732 144 eur .Výška nenávratného finančného príspevku je 695 536,80 eur.

Share This Article