Malacky sú na voľby hlavy štát pripravené!

V sobotu 16. marca si Slováci budú voliť svojho prezidenta. Hlava štátu vzíde z priamych volieb tajným hlasovaním, s mandátom na päť rokov. Je v záujme celej spoločnosti, aby k volebným schránkam pristúpilo čo najviac ľudí.
Príprav prezidentských volieb sa tradične zhostili obecné samosprávy. Pod taktovkou prednostky Mestského úradu v Malackách Ľubice Čikošovej je organizácia volieb v plnom prúde aj v našom meste. Opýtali sme sa:
Pani prednostka, ako hodnotíte prípravu tohtoročných volieb prezidenta v Malackách?
Prípravy na marcové voľby prezidenta prebiehajú hladko, v zmysle uznesenia vlády o organizácii volieb a v zmysle pokynov nášho gestora volieb, ktorým je Odbor všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu v Malackách. V stredu 20. marca zložili sľub členovia aj zapisovateľky okrskových volebných komisií. Všetky dôležité informácie týkajúce sa volieb prezidenta Malačania nájdu na úradnej tabuli, na oficiálnej internetovej stránke mesta Malacky a v mestských médiách. Predvolebná kampaň v Malackách je bezproblémová. V nedávnych komunálnych voľbách, ktoré sú na organizáciu pomerne náročné, sme ukázali, že vieme podobnú akciu na úrovni a spoľahlivo zabezpečiť.
Čo by ste aktuálne odkázali obyvateľom nášho mesta?
Predovšetkým, aby nezabúdali, že každý jeden odovzdaný hlas je prejavom zodpovednosti voči krajine, v ktorej žijeme. V prvom i prípadnom druhom kole prezidentských volieb krúžkujeme jedného kandidáta, usmernenia, ako hlasovať, sa všetci dozvedia priamo vo volebnej miestnosti. Občania, ktorí v deň konania volieb nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom sú zapísaní, majú ešte stále možnosť – do piatka 15. marca – vybaviť si hlasovací preukaz, a to osobne, v úradných hodinách Mestského úradu Malacky. Ak potrebujú zo závažných zdravotných dôvodov hlasovať mimo volebnú miestnosť, teda do prenosnej volebnej schránky, môžu o ňu požiadať nielen na MsÚ, ale v deň konania volieb, teda 16. marca, aj priamo okrskovú volebnú komisiu podľa miesta bydliska.
Share This Article