Malacky zverejnili svojich daňových dlžníkov

Mesto Malacky sa rozhodlo využiť zákonnú možnosť zverejniť zoznam daňových dlžníkov. K takémuto kroku oprávňuje § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam obsahuje mená daňových dlžníkov, ktorých stav daňových nedoplatkov k 31. decembru 2014 je viac ako 160 EUR (fyzická osoba) a viac ako 1600 EUR (právnická osoba).

Vymáhanie dlhov na miestnych daniach je jedným zo spôsobov, ako mesto hľadá vlastné finančné rezervy.  Vedenie Malaciek dalo neplatičom čas do júna, aby svoje dlhy vyrovnali.

Nezaplatením nedoplatkov na dani alebo poplatku sa dlžník vystavuje vymáhaniu nedoplatkov v zmysle daňového poriadku.„Ak si vlastníci nesplnia svoje povinnosti, sme, žiaľ, nútení pristúpiť k najprísnejším sankciám. Ide o chýbajúce peniaze, ktoré vieme okamžite použiť inde, napríklad na výstavbu parkovacích miest alebo ihrísk či opravu chodníkov,“ uviedol primátor Malaciek Juraj Říha.

Share This Article