Markeťáci Via Humana a exkurzia v Západoslovenských tlačiarňach Skalica

23. mája 2017

Spokojní so super štvrtkovou náladou prichádzame do Západoslovenských tlačiarní Skalica na exkurziu. Ide o úspešný polygrafický podnik v našom regióne, ktorý ako jeden z mála si pripomína 350. výročie založenia a zároveň nepretržitú prevádzku. Potešil nás prístup Ing. Želmíry Macháčkovej, ktorá nás privítala a  pútavou formou porozprávala o  podniku, ich práci s ukážkami jednotlivých výrobkov – reklamnými prostriedkami, knihami, brožúrami, obalmi… Reč bola o grafických softwaroch, grafike, farbách CMYK-u, fontoch, falcovacích značkách, rozmeroch, gramáži a inom.

foto2

Študentov oboznámila so svojimi skúsenosťami so zákazníkmi, využívaním marketingovej komunikácie v podniku, o súčasných trendoch aj budúcich plánoch podniku. Mali sme možnosť nielen si prezrieť ich výrobné priestory, ale aj celý technologický proces od návrhu, tlače, výseku, lepenia až po konečné rezanie… Lúčili sme sa nadšení s novými poznatkami, s citlivejším prístupom k farbám a rozmerom, ale aj novými možnosťami uplatnenia v praxi. Skvelá hodina marketingu so zážitkovým vyučovaním v teréne ☺
A kam nabudúce?
Necháme sa prekvapiť, ale určite to bude opäť niečo zaujímavé.
Mgr. Blažena Rybárová
SSOŠ VIA HUMANA Skalica

Zdieľať tento článok