MDD na Súkromnej základnej škole v Skalici

Po májovom sviatku mamičiek prišli na rad aj deti, ktoré svoj sviatok oslávili síce oneskorene, kvôli nepriaznivému počasiu, ale o to radostnejšie 7. júna 2013. Pani učiteľky im spolu so staršími žiakmi pripravili pestrý program súťaží a zábavy, do ktorého sa zapojili aj rodičia. Najväčšiu radosť zabezpečil oslávencom skákací hrad, ktorý bol sponzorsky zapožičaný z občianskeho združenia ProZáhorí. Deti na ňom vydržali skákať neúnavne celé hodiny. Nové talenty z našej školy objavil pán tréner Zabadal pri strieľaní zo vzduchovky, ktoré si chceli vyskúšať aj niektorí rodičia. Obria šachovnica, pavúčia sieť, prekážková dráha, triafanie plechoviek a ďalšie atrakcie poskytli deťom veľa zábavných chvíľ. Rodičia aj deti sa medzi súťažením posilňovali dobrotami, ktoré pripravili štvrtáci so svojou pani učiteľkou. O skvelú hudbu bolo takisto postarané. Za splnené súťažné úlohy deti získavali žetóny, ktoré si zamieňali v „obchode“ za drobné sladkosti a hračky. Veríme, že s oslavou MDD boli všetky deti spokojné a dobrá nálada im vydrží až do blížiacich sa prázdnin.

(Súkromná základná škola, Skalica)

Share This Article