MDD v ZŠ Kopčany

 

Medzinárodný deň detí je v mnohých štátoch oslavou detí a vo väčšine krajín sa oslavuje 1. júna. Je zvykom, že v tento deň sa deti neučia v škole a deň sa nesie v znamení hier, súťaží a zábavy. Inak tomu nebolo ani na Základnej škole v Kopčanoch. Od rána v areáli školy rozvoniavali špekáčiky, ktoré patria medzi obľúbené jedlo detí ale i dospelých, o  čom svedčí rad čakajúcich detí na špekáčik. Deti sa hrali rôzne hry, či už futbal, florbal, vybíjanú alebo prehadzovanú, v triedach si kreslili, spievali a hrali rôzne hry.

 

Share This Article