Mediálny deň študentov Via Humana v novinách SME a Televízii Markíza

Práca v médiách nie je pre každého a vyžaduje rozsiahle znalosti a zanietenie pre vec. A samozrejme kvalitnú prípravu na takéto zamestnanie. O práci v médiách sa na vlastnej koži boli presvedčiť študenti SSOŠ Via Humana dňa 10. 3., keď navštívili Televíziu Markízaredakciu novín SME. Táto návšteva bola pre nich určite veľmi podnetná, lebo práca v médiách je jednou z možností uplatnenia študentov marketingu na tejto škole. Na vlastné oči mohli vidieť prostredie televízie, štúdiá, kde sa natáčajú naše obľúbené relácie, redaktorov. Veľmi ochotní pracovníci televízie študentom umožnili nahliadnuť do sveta výroby relácií a mohli si vyskúšať aj prácu s kamerou.

Medialny den 2

V redakcii novín SME ich prijala sama šéfredaktorka Beata Balogová a formou prehliadky a diskusie im umožnila nahliadnuť do každodenného života novín, práce novinárov, ale zároveň upozornila aj na úskalia, ktoré na novinára čakajú. Otvorená diskusia o nárokoch na vedomosti a pripravenosť novinárov bude určite motiváciou pre študentov do ďalších štúdií. Takéto zaujímavé akcie majú dlhodobý pozitívny vplyv na ich prácu a preto sú veľmi dôležité. Duálne vzdelávanie je dlhodobo súčasťou vyučovania na tejto škole a návšteva médií je jeho priamou časťou pre študentov marketingu, ktorí takto môžu poznať realitu pracovného trhu v mediálnej oblasti. Veľmi priateľské privítanie a milý prístup zo strany šéfredaktorky a pracovníkov novín ocenili všetci študenti a niektorí z nich podľa ich slov budú chcieť prácu v médiách aj vyskúšať.

Celkovo bol tento deň zážitkom a je potrebné, aby študenti počas štúdia získali podnety, ktoré by ich motivovali a poučili o možnostiach a požiadavkách, ktoré vyžadujú jednotlivé profesie a pracoviská.

Share This Article