Medlenov chodník

zľava: D. Gašpárková, A. Kostrová, M. Smyková, foto: MR

[MORAVSKO-SLOVENSKÝ BEŽECKÝ POHÁR]

zľava: D. Gašpárková, A. Kostrová, M. Smyková, foto: MR
zľava: D. Gašpárková, A. Kostrová, M. Smyková, foto: MR

V piatok 21. septembra sa v Gbeloch konala bežecká akcia Medlenov chodník pomenovaná podľa objaviteľa ložísk gbelskej nafty Jána Medlena. Trať dlhá necelých 10 km vedie po lesných cestách a chodníkoch i po asfalte.  Napriek tomu, že väčšina bežcov prišla prakticky rovno z práce, účasť bola hojná. Zvíťazil tentokrát Ján Matúš pred Jakubom Valachovičom. V kategórii muži nad 40 bol najrýchlejší Peter Portášik a tradičnú bitku v kategórii nad 50 vyhral Josef Veverka pred M. Mikulom a V. Gulišom.

Ženský traťový rekord vylepšila Zuzka Stoličná.

výsledky

muži
do 40: 1. J. Matúš, Junior Holíč (0:32:52); 2. J. Valachovič, AC Malacky (0:33:24); 3. L. Durďák, SDH Rohatec (0:34:29); nad 40: 1. P. Portášik, AŠK Skalica (0:36:28); 2. P. Kudrna, EPS Kunovice (0:36:34); 3. D. Brezovský, Gbelskí Strýci (0:37:18); nad 50: 1. J. Veverka, AC Čejkovice (0:36:39); 2. M. Mikula, Radošovce (0:36:54); 3. V. Guliš, D. Bojanovice (0:37:18); nad 60: 1. V. Varmuža, (0:40:35); 2. L. Bartál (0:40:39), obaja BK Hodonín; 3. M. Kresánek, Bratislava (0:44:08); nad 65: 1. F. Husár, Trenčín (0:41:45); 2. M. Hajossy, Koválov (0:45:43); nad 70: 1. K. Petőcz, Bratislava (0:44:46); 2. J. Kocák, AK Junior Holíč (0:48:56)

ženy
do 35: 1. A. Kostrová, Myjava (0:44:06); 2. D. Gašpárková B. Mikuláš (0:45:47); 3. M. Smyková, Skalica (0:47:08); nad 40: 1. Z. Stoličná (0:42:25); 2. V. Závadová (0:20:12), obe RunForFun BA; 3. K. Kaczorová, Bratislava (0:46:32); nad 45: 1. M. Durnová, Branopac Veselí n.M. (0:42:55); 2. A. Portášiková, AŠK Skalica (0:45:18); 3. G. Janíková, AC Malacky (0:49:03)

Share This Article