Medzinárodný detský orientačný beh

V stredu 3.10. sa uskutočnila v Zlatníckej doline medzinárodná súťaž v orientačnom behu. Zúčastnili sa školy z Hodonína, Ratíškovic, Senice a Štvorlístok Skalica. Pretekali žiaci 5. ročníkov, rozdelení do chlapčenských a dievčenských družstiev.
Žiaci mali na 5 stanovištiach plniť úlohy zo zdravotnej prípravy,
dopravnej výchovy, orientácii v teréne, v šikovnosti a bystrosti. Úlohou bolo získať čo najmenej trestných bodov a prísť čo najskôr do cieľa . Žiaci
boli veľmi súťaživí a súťažili fair – play, no najviac sa darilo dievčatám
z Ratíškovic a chlapcom zo Štvorlístka. Stretnutie bolo veľmi príjemné, prehriate slniečkom a usmiatymi tvárami detí a tešíme sa na ďalší ročník o rok.

Share This Article