MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR NA VIA HUMANA

Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA v Skalici nevzdeláva len študentov, ale podporuje aj kvalitné vzdelávanie učiteľov. Škola sa preto zapojila do Programu celoživotného vzdelávania Comenius so zameraním na regionálne partnerstvá. V dňoch 5. – 7. novembra 2013 sa vybraní pedagógovia spolu so zástupcami mesta Skalica a zástupcom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave zúčastnili na odbornom seminári a workshopoch na tému Projektový manažment a jeho aplikácie pri výučbe na SŠ.

Cieľom projektu je podpora podnikateľského myslenia študentov s využitím regionálnych zdrojov, napr. miestne špeciality, víno, potravinárske výrobky, remeselné výrobky. Obsah seminárov si pripravil náš nový projektový partner – Odborná škola služieb z nemeckého mesta Bremerhaven. Semináre prebiehali v priestoroch SSOŠ Via Humana. Študenti odboru hotelierstvo si pripravili ochutnávku tradičných slovenských špecialít a výstavku tradičného oblečenia a keramiky. Pre nemeckých hostí si pripravila škola a mesto Skalica bohatý program plný tradícií, regionálnych produktov a zaujímavých podnetov.

Týmto stretnutím naša spolupráca nekončí. Pedagógov a zástupcov mesta Skalica čaká týždenný pobyt Nemecku, kde sa zúčastnia workshopov a seminárov. Študenti Via Humana budú pod vedením vyškolených pedagógov spolupracovať s nemeckou partnerskou školou, budú si vymieňať svoje skúsenosti a v neposlednom rade si precvičia komunikáciu v nemeckom jazyku.

Mgr. Viera Psotová

Share This Article