Mesiac úcty k starším v ZpS Skalica

Spev piesní, predovšetkým u starších ľudí, je najprirodzenejším hudobným prejavom vychádzajúcim z ich minulosti, zvykov a tradícií.

Z tohto dôvodu sme pod záštitou primátora Mesta Skalica – Ing. Stanislava Chovanca v rámci Mesiaca úcty k starším, zorganizovali v Kultúrnom dome podujatie s názvom:

 

Prehliadka speváckych skupín zariadení pre seniorov“

Keďže ľudia spievali odjakživa, chceli sme to našim seniorom touto formou pripomenúť a súčasne umožniť im to znovu zažiť.

V rámci prehliadky speváckych skupín sa predstavili klienti zo zariadení pre seniorov z najbližšieho okolia, ako aj zo zariadení, s ktorými máme družobné a priateľské vzťahy. Takto sme sa vzájomne podelili o radosť prameniacu prostredníctvom spevu.

Veríme, že každý zúčastnený mal zo stretnutia dobrý pocit a prežil krásne chvíle pri piesni medzi priateľmi.

Zariadenie pre seniorov Skalica
Share This Article