Mestá a obce sa zhodli na spoločnej pomoci pri čerpaní eurofondov

Na čerpanie eurofondov v novom operačnom programe v období 2014-2020 budú pre mestá a obce na území Bratislavského kraja slúžiť sprostredkovateľské orgány – hlavné mesto a kraj, ktoré budú spolupracovať formou spoločného technického sekretariátu. Dohodli sa na tom primátori a starostovia obcí aj mestských častí v BSK na dnešnom rokovaní Partnerskej rady. Vyjadrili tým podporu tomu, aby sa pokračovalo v dlhodobej a úspešnej spolupráci župy a hlavného mesta pri implementovaní Integrovaného regionálneho programu.

 

S implementáciou europrojektov na území Bratislavskej župy a hlavného mesta máme dlhoročné skúsenosti, čo ocenili aj starostovia a primátori a dali nám jednoznačnú podporu, aby sme v tom pokračovali. Som rád, že došlo k všeobecnej zhode a verím, že budeme úspešne čerpať eurofondy na projekty, ktoré pomôžu a skvalitnia život našich obyvateľov,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.

 

Predchádzali tomu dosť plamenné rokovania, tvorilo sa to dlho a to, že sa podarilo prísť k dohode, je plusom pre celý Bratislavský kraj. Spoločný technický sekretariát bude postavený na existujúcom Sore, ktoré je na Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý má obrovské skúsenosti, kvalifikovaných ľudí, takže to vidím ako prínos,“ skonštatoval predseda Regionálneho združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu a starosta obce Píla Radovan Mičunek. „Som veľmi rád, že sme sa dohodli na veľmi dôležitej veci, a to je riadenie technického sekretariátu a všetkých tých orgánov. Je to taký prvý krok k tomu, aby sme začali reálne fungovať a aby sme už onedlho mohli čerpať eurofondy,“ uviedol jeden z členov Regionálneho združenia starostov hlavného mesta SR Bratislavy a starosta Devínskej Novej Vsi Milan Jambor.

 

Takáto štruktúra spolupráce bude prerokovaná s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré ju má odobriť. Podľa slov primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala ju ministerstvo prijalo s nadšením a na rovnakom princípe spoločného technického sekretariátu plánujú fungovať aj ostatné samosprávne kraje.

 

Do tretice treba ešte uzavrieť debatu k štatútu Rady partnerstva Bratislavského kraja tak, aby boli spokojní všetci zainteresovaní. „Všetky zúčastnené strany máme záujem na tom, aby by sme riadne čerpali v novom programovom období. Máme však rozdielne pohľady na to, akým spôsobom to zabezpečiť, ale obe strany, aj dnes sa to potvrdilo, majú záujem na vecnom riešení,“ povedal na margo štatútu Rady partnerstva primátor Malaciek Juraj Říha. „Ohľadom štatútu ešte doladíme nejaké veci, zasadnutie bude po jarných prázdninách. Myslím si, že to bude v pohode a dohodneme sa,“ uzavrela po rokovaní Rady partnerstva členka Regionálneho združenia starostov hlavného mesta SR Bratislavy a starostka bratislavských Podunajských Biskupíc Alžbeta Ožvaldová. Štatút Rady partnerstva musí byť Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odobrený do konca marca. Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal sa neobáva, že by to nestihli.

 

Spoluprácu Bratislavského kraja a Hlavného mesta SR Bratislavy podporili všetci zúčastnení členovia Rady partnerstva. Úrad BSK tak bude naďalej zabezpečovať implementačnú časť pre europrojekty financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), v ktorom môžu samosprávy, neziskové organizácie, ale aj súkromníci realizovať projekty zamerané na oblasť materských, základných a stredných škôl, sociálne služby, dopravu, cyklodopravu, kultúrny a kreatívny priemysel. Pomoc tak dostanú nielen projekty na území hlavného mesta, ale všetkých obcí a miest kraja na území Bratislavského kraja.

 

Share This Article