Mesto Senica rekonštruuje telocvičňu na J. Mudrocha

Prázdniny začali, no na školách sa neoddychuje. V Základnej škole s materskou školou J. Mudrocha prebiehajú práce na rekonštrukcii cvičného priestoru vrátane náraďovne. Mesto Senica získalo finančnú dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci Výzvy na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 vo výške 36 300,- EUR. Z rozpočtu mesta pôjde na spolufinancovanie prác 3 751,80 EUR. Momentálne sú realizované búracie práce a demontáž jestvujúcej podlahovej krytiny. Práce na rekonštrukcii podláh v telocvični by mali byť hotové do 15. augusta. Potom príde na rad ešte výmena obkladu, aby bola telocvičňa na príchod žiakov po prázdninách pripravená.

 f86188f
Share This Article