Mesto Skalica musí počítať s výpadkom až do 2 miliónov eur!

Aktuálna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 bude mať negatívne dopady na ekonomiku. Samosprávy teda už teraz musia počítať s masívnymi výpadkami príjmov a hľadať riešenia, ako zmierniť tieto dopady. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť mesto Skalica musí počítať s výpadkom od 400 tis. € až do 2 mil. €. 

„Vzhľadom na vzniknutú situáciu už intenzívne pracujeme na opatreniach, aby sa v čo najmenšej miere tieto výpadky dotkli občanov. Pripravujeme úpravu rozpočtu, prehodnocujeme všetky projekty a možnosti, či je ešte možné v nich pokračovať a optimalizujeme prácu mestského úradu. Už teraz vieme, že do konca júna sa v našom meste nebudú organizovať žiadne spoločenské podujatia, čo predstavuje ďalšie výpadky príjmov,“ povedala Anna Mierna, primátorka mesta Skalica. 

Nariadením primátorky mesta sa obmedzili všetky obstarania tovarov, prác a služieb, okrem obstarania investícií podporených z grantov EÚ a okrem investícií do havarijných stavov nehnuteľností a zariadení pre MsÚ ako i pre všetky rozpočtové organizácie zriadené mestom a zároveň boli zmrazené dotácie tretiemu sektoru a poskytovanie odmien.

Share This Article