Mesto Skalica musí vrátiť takmer 100 000 EUR z eurofondov!

Prednedávnom vyšla na verejnosť informácia, ktorá nebola schválená ani prerokovaná na mestskom zastupiteľstve a to, že mesto Skalica musí vrátiť peniaze z projektov podporovaných Európskou úniou.

Celkovú suma, ktoré mesto musí vrátiť predstavuje 93 291 Euro! Poslanci mesta však neboli o tomto fakte informovaní a bez súhlasu poslancov primátor mesta uzavrel splátkový kalendár, v ktorom mesto zadĺžil až do roku 2020″ vyjadruje svoj postoj predseda ekonomickej komisie Lukáš Tisoň. Peniaze sa musia vracať z projektov:

Projekt: Komplexné vzdelávanie pracovníkov Mestského úradu v Skalici.
Vratka: 43.305,62,-Euro
Budeme mesto splácať od 10.4.2017 do 10.3.2020
Projekt: Podpora biodiverzity, budovanie biokoridorov a vetrolamov v príhraničnej oblasti.
Vratka: 51.985,97,-Euro

Share This Article