Mestská polícia Skalica získala od anonymného sponzora externý defibrilátor!

Mestská polícia Skalica získala darom od sponzorov automatický externý defibrilátor Powerheart AED G5 v hodnote viac ako 2.000 €, ktorého použitie zvyšuje šancu na oživenie človeka s náhlym zlyhaním srdca. Prístroj bude mať vždy pri sebe hliadka nachádzajúca sa v teréne, a tak bude v prípade potreby k dispozícii pre všetkých obyvateľov. Automatický defibrilátor po nalepení elektród automaticky vyhodnotí stav pacienta a poskytne synchronizovaný elektrický výboj potrebnej intenzity v závislosti od odporu pacienta (vek, hmotnosť…). Prístroj takisto dokáže detekovať voperovaný kardiostimulátor a prispôsobí výboj tak, aby neprišlo k jeho zničeniu. Súčasťou odovzdania prístroja bolo aj odborné zaškolenie policajtov pre jeho použitie zástupcom dodávateľskej firmy PharmaCare. Príslušníci mestskej polície okrem zaškolenia absolvovali aj Kurz prvej pomoci na Strednej zdravotníckej škole v Skalici. Život a zdravie sú pre človeka najdôležitejšie hodnoty, preto jednou zo základných úloh príslušníkov mestskej polície je spolupodieľať sa na ich ochrane. Z tohto dôvodu musí byť samozrejmosťou, že policajti budú vedieť poskytnúť akútnu prvú pomoc všetkým občanom a návštevníkom mesta Skalica. Dňa 20. mája MsP defibrilátor oficiálne zaregistrovala na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Za tento ďalší malý krok k zvyšovaniu profesionality služby mestská polícia ďakuje darcom prístroja, ktorí si želali ostať anonymní.

Snímka obrazovky 2019-05-06 o 18.23.02

Share This Article