Mestské zastupiteľstvo zo dňa 12.12. 2013

 

Zúčastnil som sa zasadania Mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2013 v Skalici, kde sa pojednávalo

o rozpočte mesta pre rok 2014. Jednanie bolo na dôležitosť témy krátke, vzhľadom k tomu, že rozpočet bol predjednaný v ekonomickej komisii s doporučením návrh rozpočtu schváliť a to bol hlavný argument predsedu ekonomickej komisie pred hlasovaním na zastupiteľstve aj napriek iným názorom, ktoré boli mlčiacou väčšinou odignorované.

 Jednalo sa o zásadnú vec – vykryť deficit rozpočtu 2 300 000.- € predajom majetku mesta a tak získať peniaze na krytie bežných nákladov mesta na rok 2014.

 Primátor odôvodnil toto riešenie nedostatkom iných možností a zákonnosťou tohto postupu s odkazom na zákon o rozpočtovaní, deficitu rozpočtu a dlhu mesta voči veriteľom. Návrh uznesenia bol schválený veľkou väčšinou prítomných poslancov.

 Na rozdiel od väčšiny poslancov mám iný názor a keďže rozpočtovanie mesta je podobné ako riadenie firmy z pohľadu výnosov a režijných nákladov nutných pre jej chod. Kryť náklady ekonomickej jednotky predajom majetku a nie zabezpečením výnosov považujem za vstup do zlých časov. Toto riešenie by som akceptoval len výnimočne s cieľom zabrániť nejakému nepriaznivému osudovému vývoju so snahou oddialiť jeho dopady. Ak by sa nutnosť takto riešiť situáciu opakovala v ďalších zúčtovacích obdobiach, okamžite dám firmu do konkurzu, vyplatím veriteľov a zachránim čo sa ešte dá. Myslím tým prostriedky, ktoré sú v ohrození a hrozí strata majetku firmy.

 V prípade verejných prostriedkov mesta je to to isté s tým rozdielom, že tam rozhodujú poslanci, ktorí nemajú podľa môjho názoru tú mieru vedomia vo veci a odhlasujú riešenie, ktoré sa dá označiť za „prejedanie podstaty“ alebo za „nehospodárne nakladanie s majetkom“. Následky tohto konania bude po nejakom čase riešiť iné zastupiteľstvo bez možnosti predaja majetku a teda –zvýšením poplatkov občanom a možno aj firmám, s cieľom zvýšiť príjmy budúcich rozpočtov a dorovnávať deficit.

Řepa Karel

 

Share This Article