Míľa pre mamu 2013

Po roku sa v Skalici opäť uskutočnilo podujatie Míľa pre mamu, organizované Úniou materských centier. Podujatie je možnosť, ako stráviť popoludnie zábavou a zároveň podporiť dobrú vec.

V jeden deň, t.j. 11. mája 2013 sa v 41 mestách Slovenska spojili tisíce ľudí, aby aspoň týmto symbolickým gestom vyjadrili úctu a vďaku všetkým matkám za ich starostlivosť a obetavosť a zároveň oslávili Deň matiek

Po registrácii nasledoval samotný pochod po vopred označenej trase, do ktorého sa zapojili deti malé i veľké, mamičky s kočiarami aj bez nich, oteckovia i starí rodičia. Po skončení pochodu na všetkých zúčastnených čakal sprievodný program v areáli MŠ Hviezdoslavova – tvorivé dielničky, poníky, športové aktivity, hasiči a mnoho iného.

 

Dominika Barbaričová

Share This Article