Milan Roman: Nemali by sme sa báť ísť do odvážnejších rozhodnutí

Vo funkcii viceprimátora ste už takmer rok. Ako ho hodnotíte?

Bol to veľmi pestrý rok a veľa som ma naučil. Už od vysokej školy som bol členom ekonomickej komisie, neskôr dve volebné obdobia poslancom a teraz som viceprimátor. Viem preto dobre porovnať prácu i pohľad jednotlivých pozícií. Byť vo vedúcej funkcii je pre mňa pocta, ale aj veľký záväzok zároveň. Som rád, že za toto obdobie sa mi mnohé podarilo a vidieť už aj výsledky mojej práce. Ale myslím si, že máme na viac, a nemali by sme sa báť ísť aj do odvážnejších rozhodnutí a projektov. A nebyť v akomsi „udržiavacom“režime.

Môžete byť konkrétnejší?

Od môjho nástupu som sa prioritne venoval možnostiam získavania financií pre naše mesto cez rôzne grantové výzvy či eurofondy. Uspieť so žiadosťou o dotáciu a vidieť, ako sa naše projekty vďaka nim realizujú, je pre mňa výzvou pracovať na ďalších. Hlavne, potvrdilo sa mi, že tu táto možnosť je, len ju treba naozaj naplno a efektívne využívať. Je to veľká pomoc pre mestský rozpočet. Pred pár dňami sme vďaka rodičom a firme Protherm otvárali napríklad nové multifunkčné ihrisko na ZŠ Strážnická. Predtým sme zase na ZŠ Mallého opravovali strechu. Požiadali sme tiež o dotáciu pre naše vinohrady a čoskoro sa dozvieme, či uspel projekt, ktorým chceme rozšíriť zelené plochy v meste. Je veľa projektov, ktoré som začal a v ktorých chcem pokračovať. 

2018.07.11_0296

Nedávno Vás na vlastnú žiadosť poverili mestskí poslanci rokovať o odkúpení ZŠ Strážnická. Čo Vás k tomu viedlo?

Predaj budovy školy bola chyba predošlého vedenia mesta, ktoré si týmto spôsobom chcelo zakryť zadlženosť. Nesúhlasil som s odpredajom budovy a pozemku ani vtedy a hlasoval som proti. Škola nevyhnutne potrebuje financie na obnovu a rekonštrukcie, ale tie jej nemôžeme poskytnúť ani žiadať dotácie, keďže mesto nie je jej vlastníkom. Mnohé naše školy prešli vďaka dotáciám rekonštrukciou a zmodernizovali svoju výučbu, ale ZŠ Strážnická je kvôli zlému rozhodnutiu v minulosti v nevýhode. To chcem zmeniť, a preto som na zasadnutí zastupiteľstva požiadal poslancov o schválenie poverenia rokovať so súčasným majiteľom budovy o možnosti odkúpenia pozemku a budovy ZŠ Strážnická späť do vlastníctva mesta. Len takýmto spôsobom vieme podniknúť ďalšie kroky a pomôcť škole. Aj toto je jedna z mojich priorít, ktorej sa chcem venovať v nasledujúcom období. 

V blížiacich sa voľbách kandidujete na post primátora. Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

V Skalici žijem celý svoj život. Myslím si, že za tie roky rozumiem mestu i ľuďom. Stretávam sa s ľuďmi a počúvam ich. Zároveň ale viem, ako funguje samospráva. Skalica je z hospodárskeho hľadiska na tom celkom dobre. Sú však oblasti či témy, ktoré doplatili na nesprávne rozhodnutia alebo na to, že boli prehliadané a dlhodobo neriešené. A to chcem zmeniť. Skaličania sú hrdí na svoje mesto a chcem, aby ich hrdosť ešte vzrástla. Viem, že dôležité sú skutky, nie slová. Som férový chlap, a aj preto som rád, že mám podporu ľudí, poslancov, ktorí to vidia a cítia rovnako.

Keď hovoríte o nevyhnutných zmenách, čo je podľa Vás potrebné zmeniť?

Okrem základných či materských škôl potrebuje novú koncepciu aj doprava či parkovanie. Riešenie vidím vo vybudovaní záchytného parkoviska na Potočnej ulici a ďalších dvoch na vjazdoch do centra mesta. Zabezpečíme tiež bezproblémové parkovanie pre pacientov a zamestnancov nemocnice. Domácich by pri parkovaní mohla zvýhodniť „Karta Skaličana“.

2018.07.11_0279

Spomenuli ste „Kartu Skaličana“. V čom je jej prínos a na čo by mala slúžiť?

Každému, kto má v našom meste trvalý pobyt, poskytne Karta Skaličana výhody a zľavy. Okrem spomínanej zľavy na parkovné v meste alebo pri nemocnici ponúkne aj zľavu na vstupné na podujatia organizované mestom či športové podujatia. Skaličania by s touto kartou mali zľavu aj na verejné korčuľovanie či kúpalisko. Seniorom a žiakom zabezpečí zľavu na stravovanie a poskytne rôzne iné výhody. Do programu by sa mohli zapojiť skalické firmy a poskytnúť svoje zľavy. 

V Skalici sa veľa športuje. Aké možnosti pre mesto i občanov vidíte Vy v tejto oblasti? 

Sám som bol v mladosti aktívny športovec. Spoluzakladal som hokejbalový klub a organizoval prvú ligovú súťaž. Aktívne som hrával nielen hokejbal, ale aj baseball, dokonca som bol som aj v tíme výberu Skalice. Aj z vlastnej skúsenosti preto viem, že všetky športy si v našom meste zaslúžia dôstojné podmienky na svoje fungovanie. Tie im poskytne športová hala. Omeškanie jej výstavby využijeme na zmenu projektu, aby slúžila nielen pre športové, ale aj kultúrne podujatia. Čo chýba mestu a obyvateľom, je krytá plaváreň, ktorú by mohli navštevovať počas celého roka. Na rozdiel od mojej protikandidátky si myslím, že vybudovať modernú krytú plaváreň slúžiacu pre športové kluby, individuálnych športovcov, našu mládež, rodiny i seniorov má význam. Pre mesto i obyvateľov bude určite prínosom. 

Zmien, ktoré by sa v meste mohli udiať vidíte určite viac. Nájdu sa aj také veci, ktoré by ste chceli zachovať alebo v nich pokračovať?

Určite áno, napríklad v takej veci ako je výstavba nájomných bytov. Táto činnosť sa v minulosti ukázala ako zmysluplná a považujem ju za nutný predpoklad rozvoja nášho mesta. Dobrou správou pre Skalicu je, že rastie počet ľudí, ktorí tu chcú bývať. Výstavba dostupného bývania pre mladé rodiny či slobodné mamičky s deťmi je preto nevyhnutná. S rastúcim počtom obyvateľov musíme reagovať aj na iné oblasti, ktoré s tým súvisia. Sú to zastávky a grafikon MHD, detské ihriská a športoviská. 

2018.07.11_0218_1

Mnohé mestá v súčasnosti zápasia s problémom prázdnych námestí a Skalica je jedným z nich. Ako prilákať ľudí do mesta?

Skalica je krásne mesto. Ľudia, ktorí tu nikdy predtým neboli sú milo prekvapení, keď sa tu zastavia. V meste je pomerne bohatý kultúrny život, ale všetky aktivity musíme presunúť viac do centra. S podporou zanietených aktívnych ľudí chcem priniesť život na námestie. Mesto má hneď inú atmosféru a vyžaruje iný pocit na jej návštevníkov, keď to na námestiach „žije“. Pomôcť nám v tomto môžu aj družobné vzťahy s našimi partnerskými mestami, ktoré musíme rozvíjať a vytvárať nové, a to nielen s mestami na Slovensku, ale aj v zahraničí. Spolupráca s moravským vínnym spoločenstvom prinesie do mesta návštevníkov, z ktorých by profitovali aj malí podnikatelia z nášho mesta. 

Share This Article