Moderné vzdelávanie v mimoškolských aktivitách

 

 

 

CVČ Beťárik v Šaštíne Strážach Vás  pred  časom informovalo o podujatí, ktoré zorganizovalo prostredníctvom národného projektu KomPrax.

Dňa 20.6.2014 sa uskutoční už druhé podujatie neformálneho vzdelávania, ktoré je zamerané na komunikáciu, vzájomnú pomoc, a prežívanie pocitov z víťazstva ale i zvládnutie prehry.

Obom podujatiam predchádzalo vypracovanie „Malých projektov“ , ktoré sú financované zo zdrojov EÚ, a ktoré boli schválené dvom pracovníčkam CVČ, p. Zámečníkovej a p. Palkovičovej.

Druhé podujatie sme nazvali Súťaženie s Beťárikom a je zamerané na súťaže skupín, dvojíc i jednotlivcov. Tento “ Malý projekt“  – s veľkým významom bol podporený finančne z Európskeho sociálneho fondu a je určený deťom II. stupňa ZŠ.

Naším cieľom je dosiahnuť prostredníctvom súťaženia aby si deti poskytli vzájomnú pomoc počas súťaží , aby navzájom komunikovali. Naučiť deti vedieť sa rýchlo a správne rozhodovať pri riešení a dosahovaní čo najlepšieho výsledku v súťaži.

Odmenou pre deti budú nielen pekné ceny a dobrá nálada, ale i pokračovanie podujatia v podobe nočného pobytu v priestoroch CVČ až do nasledujúceho dňa.

 

 

A. Palkovičová riaditeľka CVČ Beťárik

Share This Article