MŠ v Senici oslávila 50 rokov

 

Päťdesiat  rokov života je krásny vek nielen pre človeka, ale aj pre zariadenie, akým je Materská škola na Kalinčiakovej ulici v Senici.

Detský smiech a džavot sa začal niesť jej priestormi 16. apríla roku1964.  Bránou školy v päťdesiat ročnej histórii prešlo stovky detí.   Aj mnohí terajší rodičia spomínajú na svoje detské roky prežité v „našej škôlke“, do ktorej teraz vodia svoje deti.

Za posledné desaťročie škola prešla rozsiahlimi zmenami, za ktoré patrí poďakovanie zriaďovateľovi MÚ Senica. Bola opravená strecha, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, vymenili okná, obnovilo sa záhradné pohybovo relaxačného zariadenie.

Znakom úspešného pôsobenia je trvalá naplnenosť nášho predškolského zariadenia.

Samotné oslavy boli rozdelené do troch dní. 20. mája sme privítali zástupcov zriaďovateľa MÚ Senica, bývalých zamestnancov a zástupkyne ostatných materských škôl v meste. Druhý deň bol venovaný deťom a rodičom. Deti každej triedy si pripravili básne, piesne a pohybové vystúpenie, s ktorými sa prezentovali na besiedke. Po skončení zábava pokračovala v školskej záhrade opekaním, hrami, discotékou, maľovaním na tvár a tvorením zvieratiek z nafukovacích balónikov.

V piatok 23. mája všetky deti navštívili divadlo J Palárika v Trnave. Pobavili sa na detskom predstavení: „ Maco Maťo hľadá hniezdo“.

Zavŕšením osláv bol piatok 20. jún, keď sa deti vyšantili na skákajúcom hrade, ktorý nám zapožičalo SDKÚ-DS Skalica.

Veríme, že zaujímavé aktivity prispeli k radostným oslavám výročia.

A čo zaželať do druhej päťdesiatky? Veľa zdravých a šantivých detí, obetavých zamestnancov a ústretových rodičov.

                                      Miroslava Císarová
zástupkyňa
EP Kalinčiakova Senica

 

 

Share This Article