Na charitu sa vyzbieral plný kamión potrebných vecí

V sobotu 29. marca 2014 v čase od 8.00 do 12. hod. sa konala v útulni pri Františkánskom kostole v Skalici Jarná humanitárna, ktorú organizovala Farská charita Skalica. Zbieralo sa oblečenie, obuv a rôzne iné potrebné vecí pre deti a dospelých, ktoré môžu ešte pomôcť a poslúžiť tým, čo to veľmi potrebujú. Priestor vyhradený na tento účel sa rýchlym tempom zapĺňal plnými vrecami a krabicami, ktoré prinášali ľudia ochotní pomôcť iným v núdzi. Veci, ktoré pomôžu núdznym ľuďom, priniesol osobne aj Milan Roman, predseda OZ ProZáhorí.

Vďaka darcom sa podarilo naplniť celý kamión, za čo im právom patrí poďakovanie s odkazom, aby ich hrial dobrý pocit na srdci.

 

Share This Article