Na programe predsedníctva Slovenska v Rade EÚ bude participovať aj BSK

 

 

V druhom polroku 2016 bude pozornosť celej Únie upriamená na Slovensko, kedy bude predsedať Rade EÚ. Na programe bude aktívne spolupracovať aj Bratislavský kraj, ktorý sa tak môže zviditeľniť na medzinárodnej scéne.

 

Predsedníctvo v Rade Európskej únie predstavuje obrovský potenciál aj pre Bratislavský kraj. Môžeme sa zviditeľniť na medzinárodnej scéne a poukázať na náš kultúrno-historický, turistický ako aj investičný potenciál. Okrem toho chcem naplno využiť priestor, ktorý ponúka Výbor regiónov v Bruseli, kde plánujem otvoriť témy, ktoré sú pre Bratislavský kraj dôležité a rozprúdiť o nich celoeurópsku diskusiu,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. Ako zároveň dodal, aj v rozpočte BSK sú vyčlenené finančné prostriedky na aktivity súvisiace s predsedníctvom SR v EÚ.

 

V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ sa dnes na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konalo koordinačné stretnutie, ktoré inicioval minister Miroslav Lajčák. Medzi hlavné témy predsedníctva podľa neho bude patriť energetika, boj proti daňovým únikom a téma vody. V rámci predsedníctva sa uskutoční niekoľko stoviek kultúrnych podujatí, ktoré sa konajú nielen v členských krajinách, ale aj v zahraničí, s dôrazom na prezentáciu krajiny v Bruseli. Významnou súčasťou kultúrneho programu bývajú podujatia organizované zastupiteľskými úradmi predsedníckej krajiny.

 

Slovenská republika bude predsedať Rade EÚ v rámci tzv. predsedníckeho tria spolu s Holandskom a Maltou, s ktorými pripraví spoločný politický program. Každý člen skupiny bude v stanovenom poradí predsedať Rade po dobu šiestich mesiacov. Špecifické postavenie bude počas prípravy SK PRES 2016 plniť Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únií v Bruseli.

 

 

Na programe predsedníctva Slovenska v Rade EÚ bude participovať aj BSK

 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/2015-01-12%20Freso_Zvuk%20Predsednictvo.mp3

 

 

Mgr. Iveta Tyšlerová
hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja

Share This Article