Najkrajšia dovolenková fotografia

Začiatkom tohto školského roku  organizovalo Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom už 16. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže „Najkrajšia dovolenková fotografia.“ Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci krúžku „Digitálna fotografia“ zo Základnej školy, Školská ul. v Holíči. Po úspešnom minulom ročníku, kedy bol ocenený krúžok ako celok, sa dostalo uznaniu jednotlivcom. V kategórii žiakov si čestné uznanie odniesla Barbora Kollárová z 8.B triedy a Cenu Nádeje Katarína Ondrejková z 9.B triedy. Ceny si dievčatá prevzali v krásnom prostredí kaštieľa Svätý Anton, kde je výstava inštalovaná a potrvá do konca roku 2013. Do ďalšej práce veľa chuti a ocenení v súťažiach.

Mgr. Emília Krištofíková, ZŠ, Školská ul., Holíč

Share This Article