Najlepšia škola na Záhorí je SOŠ Holíč!

Stredné odborné školy musia viac pracovať na svojom imidži. Zamestnávatelia, u ktorých môžu byť jej študenti v budúcnosti zamestnaní, ich totiž stále dostatočne nepoznajú.

Vyplýva to z výskumu, ktorý sa na konci roka 2015 realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Ten uskutočňuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so svojím švajčiarskym partnerom EHB.

Školy boli hodnotené podľa krajov, zo všetkých škôl na Záhorí najlepšie skončila Stredná odborná škola Bernolákova 383/10 Holíč, ktorá sa v rámci Trnavského kraja umiestnila na 3.mieste. Nakoľko ide o jedinú školu zo Záhoria umiestnenú v rebríčkoch Bratislavského a Trnavského kraja ide o najlepšiu školu Záhoria!

Share This Article