Najznámejšie citáty Antona Srholca

„Choroba je dobrá vec. Je to príležitosť zamyslieť sa, pouvažovať o tajomstve smrti a uvedomiť si, že svet pôjde aj bez nás.“

„S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. To je zmysel celej tvojej činnosti. Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič.“

„Nikoho nekritizuj a nesúď. Každý si bude zodpovedať za svoje skutky. Mlč a pracuj na sebe. Cirkev vždy držali svätci a nie reformátori.“

„Môžeš rozprávať čo chceš a akokoľvek sväto a pekne. Ak za tým nestoja skutky, sú to len prázdne reči. Dnes jedno gesto znamená viac ako celé litánie.“

„Starý žobrák si chráni svoju chudobu ako poklad. Keby si mu daroval čokoľvek, len na chvíľu by si ho okradol o pokoj a radosť. Hneď by to speňažil a prepil, len aby nestratil pýchu svojej biedy. A tak sa nemá stavať na nohy žobrák, ktorý sám nechce chodiť.“

„Všetko, čo potrebuješ na to, aby si prežil, zabalíš do jednej deky.“

„Žijem uprostred iných vyznaní, tradícií a kultúr ako Ježišov človek.“

„Keď stratíš 1000 korún, hneď to vieš. Keď stratíš zdravie, dozvieš sa to onedlho. Keď stratíš milosť, môže to trvať ešte viac, než sa to dozvieš, ale potom už je neskoro.“

„Ježiš dva razy vyháňal s povrazom ľudí z chrámu, ale nikoho ani raz tam na povraze neťahal.“

„Najväčšie, ľudsky povedané „úspechy“ sa dosahujú až za hranicami toho, čo je našou povinnosťou.“

„Nepotrebuješ hektáre. Mendel urobil svoj svetový objav v malej kláštornej záhradke uprostred Brna. Verne písal romány zatvorený vo veži, z ktorej málo vychádzal.“

„Čím som starší, tým viac si uvedomujem súvislosti, prepojenia a príbuzenstvo všetkých ľudí, bez rozdielu na orientáciu, rasu či náboženstvo.“

„Možno ho prirovnať k horiacej svieci, prinášajúcej duchovný plameň, vyživovanej spaľovaním vosku vlastnej životnej podstaty, vosku životných ideálov, nazbieranom v otrockej práci našich gulagov.“

„Cítim sa lístočkom na jednom strome v lese, ktorý má len sezónnu funkciu.“

„Nastav druhé líce, len sa nikdy nestaň fackovacím panákom.“

„Kresťanstvo sa nediskutuje, kresťanstvo sa žije.“

„Dávaš len to, čo máš, čím si sa stal a nie to, čo si sa naučil a čo hráš.“

Share This Article