Národnými slávnosťami na Devíne si pripomenuli aj 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra

Národnou slávnosťou na Devíne si dnes pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, slovenského národného buditeľa, kodifikátora spisovnej slovenčiny, politika, filozofa a spisovateľa. Organizátormi podujatia sú Matica slovenská a Bratislavský samosprávny kraj, záštitu prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič.

 

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč pripomenul význam Devína pre Slovákov a slovenčinu. Devín je podľa neho symbolom slovenčiny ale aj slovanstva a odkaz štúrovcov a ich snahy o povznesenie slovenského národa sú inšpiráciou aj pre súčasnú generáciu. Zároveň poukázal na to, že tento rok je rokom Ľudovíta Štúra.

 

Podpredseda BSK Martin Berta vyzdvihol prínos štúrovcov v histórii i pre prítomnosť Slovenska, ich neskonalú presvedčivosť a najmä vytrvalosť, ako aj fakt, že práve štúrovcami sa začali novodobé dejiny Slovenska. „Je potrebné, aby sme nezabúdali a aj mladej generácii pripomínali, že naša vlastná štátnosť, to, že môžeme rozprávať slovenčinou a že sa ako Slovensko môžeme v rámci Európskej únie rozvíjať, sa začalo práve štúrovcami,“ povedal Martin Berta.


Slávnosť sa začala položením vencov pri pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Farským kostolom Svätého kríža, pamätnej tabuli Antona Bernoláka, soche kráľa Rastislava a pri pamätníku obetiam železnej opony. Následne sa sprievod presunul priamo na Hrad Devín, kde sa konali evanjelické služby Božie pod vedením biskupa západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Milana Krivdu. Pamiatku Ľudovíta Štúra si účastníci pripomenuli položením vencov k jeho pamätnej tabuli. Pripravený bol aj kultúrny program. 

Share This Article