Návšteva Zariadenia pre seniorov v Skalici

 

V piatok 16. mája navštívil Milan Roman Zariadenie pre seniorov Skalica. Riaditeľka zariadenia pani Jolana Straková uvítala a predstavila Milana Romana všetkým prítomným. Obyvatelia na neho mali niekoľko otázok, týkajúcich sa najmä života ľudí na Slovensku. V neposlednom rade si pochvaľovali  život v zariadení, v ktorom je pravidelný prísun zážitkov z množstva podujatí, na ktoré chodia a zúčastňujú sa ich. Niektorí sa s ním dôverne pozhovárali  medzi štyrmi očami. Debaty prebiehali pri skalickom trdelníku, ktorí priniesol obyvateľom zariadenie na pomaškrtenie si.

 

Share This Article